Kan ultralyd forutsi langvarige fødsler?

av NTNUmedicine 19. september 2013