Kan ultralyd forutsi langvarige fødsler?

av @NTNUhealth 19. september 2013