Spør en forsker: Behandling av benmargskreft når stamcellestøtte ikke er mulig

av @NTNUhealth 14. juli 2015

Spørsmål:

Jeg er nylig diagnosert med myelomatose / benmargskreft. Jeg har fått behandling og tanken er å gjøre høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS). Problemet er at begge gangene legene har prøvd å høste stamceller, var det ikke nok å høste, til tross for at jeg fikk medisiner som skulle stimulere.

Finnes det andre alternative medikamenter som kan hjelpe på mitt problem? Hvor i utlandet har man kommet lengst innen forskning på og behandling av myelomatose, og som kan hjelpe meg når jeg har prøvd alt her i Norge?

Anders_WaageSvar fra Anders Waage
Professor i hematologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU
Avdelingssjef ved Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs Hospital

Spørsmålet gjelder høydosebehandling med autolog stamcellestøtte, på norsk forkortet HMAS. Dette er en vanlig behandling for myelomatosepasienter under 65 år.

Kort fortalt foregår den i tre trinn. Det første er tre eller fire runder med cellegift for å redusere antallet kreftceller i kroppen. Det andre trinnet er å høste stamceller fra pasienten etter at det gis en cellegift kombinert med et medikament som stimulerer produksjon av stamceller fra benmargen. Stamcellene fryses ned inntil de skal brukes. Det tredje trinnet er en kraftig cellegiftkur, selve høydosebehandlingen,  som slår ut benmargen. I denne fasen gis stamcellene tilbake slik at nye, friske benmargsceller kan produseres. 

Benmargsprøve. Foto: Geir Mogen / NTNU

Benmargsprøve. Foto: Geir Mogen / NTNU

Høsting av stamceller er et kritisk trinn og hos noen er dette vanskelig selv om det gis et benmargstimulerende medikament (kolonistimulerende faktor). Hvis det er vanskelig å høste stamceller kan fremgangsmåten forbedres ved å gi et alternativt medikament (Plerixafor) som kan øke antallet stamceller som blir høstet. Dette fører ofte til at stamceller som er tilstede  «løsner» bedre fra benmargen og kan høstes. Men i noen tilfeller finnes det rett og slett ikke nok stamceller, og det nytter ikke å stimulere produksjonen eller å få de til å løsne. Da får vi ikke høstet nok stamceller, og det blir for risikabelt å gå videre med høydosebehandlingen. Det høres ut som det er dette som er tilfelle for deg.

Heldigvis har det kommet mange nye medisiner mot myelomatose og det fins mange gode alternativer. Derfor er det ingen stor krise selv om HMAS ikke kan gjennomføres. Vi vil da gå over til å bruke andre medisiner som er vanlig å bruke senere i forløpet og som brukes fra starten av til pasienter over 65 år.

I Norge har vi utarbeidet retningslinjer for hvorledes vi skal gå frem i behandlingen og dette gjøres nokså likt i de nordiske landene. Når en medisin har sluttet å virke, vil vi gå over til å bruke en annen og etter hvert vil vi bruke alle tilgjengelige medisiner.  Opplegget for behandlingen kan være noe forskjellig i forskjellige land og sentra i utlandet, men medisinene som brukes og resultatet av behandlingen er veldig likt. Alle medisiner som er godkjent for behandling er tilgjengelig i Norge, men noen eksperimentelle medisiner som er under utprøving er ikke tilgjengelig enda.

Jeg anbefaler imidlertid sterkt å bruke de vanlige medisinene i første omgang. Det er disse som har gjort at resultatene av behandlingen for myelomatose er blitt betydelig bedre de siste 10 årene.

 Relatert innlegg: Spør en forsker: persontilpasset behandling for pasienter med beinmargskreft

Du liker kanskje også