Teknologi for en bedre helse

av @NTNUhealth 12. juni 2014

Teknologi og bildeveiledet behandling står sentralt i fremtidens operasjonsrom. Målet er å gi enda bedre pasientbehandling – gjennom utvikling av ny medisinsk teknologi.

Tekst og foto: Kjersti Lunden Nilsen

Denne uken var det offisiell åpning av NorMIT (”Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies”), et samarbeid mellom Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital/NTNU og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus. Det nye samarbeidet representerer en nasjonal infrastruktur for forskning og utvikling av bildeveiledet behandling, støttet av Norges Forskningsråd (se også det nye veikartet for forskning.)

Gruppebilde fra åpningen av NorMIT

Mekka for forskning på medisinsk teknologi:
Foran f.v: Siv Mørkved, St.Olavs Hospital, Torill A. Nagelhus Hernes, NTNU og Jan Gunnar Skogås, Fremtidens operasjonsrom
Bak f.v: Sigbjørn Smeland, Oslo Universitetssykehus, Per Kristian Hoel, Oslo Universitetssykehus, Petter Aadahl, St.Olavs Hospital, og Stig Slørdahl, NTNU

Samspill og fellesskap

Det unike samarbeidet ble behørig markert med fagsymposium om medisinsk teknologi og fanfare av NTNUs egen jazzprofessor Bjørn Alterhaug. Konferansier Paul Hellandsvik viste nettopp til jazzmusikeres evne til samspill og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet som råder når solostemmer kommer sammen for å levere et samlet stykke musikk.

–          Veikartet er lagt opp, men vi vet ikke hvor vi skal, det trengs en nasjonal infrastruktur for dette og noen må bane vei. Her vil NorMIT spille en sentral rolle, fortalte forskningsdirektør Petter Aadahl ved St.Olavs Hospital.

Forskning og teknologiutvikling går hånd i hånd på det integrerte universitetssykehuset i Trondheim. Med den medisinske teknologien i fokus og Fremtidens Operasjonsrom i førersetet, har NTNU og St.Olavs Hospital sammen med Intervensjonssenteret  ved Oslo Universitetssykehus og SINTEF, etablert en nasjonal infrastruktur for bildeveiledet behandling. Nå satser de på å nå ut enda bredere internasjonalt. Noe forskningsdirektøren understreket betydningen av.

–          Vi klarer ikke å bli større i Midt-Norge, vi må samarbeide med flere aktører og da trenger vi en solid infrastruktur, deretter kan vi hevde oss internasjonalt, sa Aadahl i sin åpningstale.

Også Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet, NTNU fremhevet viktigheten av det nye nasjonale forskningssamarbeidet.

–          Infrastruktur blir stadig dyrere og mer komplisert. Vi er nødt til å samarbeide, og NorMIT skal så absolutt bidra til både kunnskap og helse for en bedre verden, sa Slørdahl på vegne av hele NTNU.

Stig Slørdahl snakker på åpningen av NorMIT

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet

Ifølge Slørdahl er den strategiske plasseringen med integrert sykehus og campus midt i teknologihovedstaden Trondheim heller ingen bakdel når man nå skal gå i bresjen for å videreutvikle moderne operasjonsstuer og drive forskning og utvikling av medisinsk teknologi for bedre behandling av pasienten.

 

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Representanter fra Oslo Universitetssykehus, St.Olav og NTNU, SINTEF, Norges Forskningsråd, Helse – og Omsorgsdepartementet og Trondheim kommune var tilstede på det to timer lange fagsymposiet om medisinsk teknologi i forkant av åpningen. Daglig leder av Fremtidens Operasjonsrom ved St.Olavs Hospital, Jan Gunnar Skogås, la særlig vekt på at eksperimentell kirurgi krever tverrfaglig innsats fra mange parter.

–          Et samspill mellom forskere, klinikere og industri er av avgjørende betydning når man skal utvikle metoder for bedre pasientbehandling, fortalte FOR-lederen.

Bruk av bildeveiledet behandling handler om å bruke bildeinformasjon fra medisinske avbildningsteknikker som ultralyd, MR og CT til å planlegge og utføre behandling, og til å veilede de kirurgiske instrumentene under en operasjon. Kommersielle aktører som Sony, Siemens og Olympus er noen av leverandører av det tekniske utstyret som kreves. De er også sentrale i den videre utviklingen av riktige kirurgiske instrumenter – og bruken av dem.

–          Da vi startet FOR i 2005 var det en rekke områder vi ønsket å sette fokus på, og disse er fortsatt like aktuelle den dag i dag, fortalte Skogås.

Moderne kikkhullsoperasjoner, karkirkurgi og ultraveiledet hjernekirurgi er alle eksempler på behandlingsmetoder som bruker moderne teknologi og krever oppdatert og sofistikert utstyr på operasjonsstuene.

 «Ved å slå sammen disse sentrene og at disse samarbeider vil NorMIT kunne bli et mekka for forskning på medisinsk teknologi» (Forskningsrådet i tildelingsbrevet)

Kommersiell industri

Ulike forsknings – og utviklingsprosjekter har blitt gjennomført og noen er fortsatt under utvikling. Fleksible bygg, ergonomisk lys, mindre kabler, simulering og robotkirurgi, ultralyd og flyttbart bildediagnostikkutstyr, telemedisin, er bare noen av områdene det forskes på. De kommersielle aktørene er med som partnere i mange av utviklingsprosessene.

–          Moderne operasjonsstuer i dag trekker veksler på den kommersielle industrien, sa Skogås og sammenlignet medisinsk teknologi med dagens mediebransje hvor produsenter og leverandører har gått sammen i den teknologiske utviklingen, for å komme fram til løsninger som gavner flere parter på en gang.

I tillegg kommer all logistikk og håndtering av pasientflyt. Effektivisering og organisering av selve sykehusdriften blir berørt når man innfører ny teknologi. Det samlede forsknings- og innovasjonsmiljøet i NorMIT bestående av Fremtidens Operasjonsrom (FOR) i Trondheim og Intervensjonssenteret i Oslo, vil få en sentral rolle i arbeidet med å koordinere den videre utviklingen på dette området.

 

Et mekka for medisinsk teknologi

Den nasjonale infrastrukturen NorMIT er i praksis moderne forskningslaber som utvikler og tester ny teknologi, nye metoder for klinisk behandling og nye medisiner. Det samlede forsknings – og innovasjonsmiljøet har med dette samarbeidet fått to noder, en i Oslo og en i Trondheim.

–       En seier ved St. Olav/NTNU vil være en seier for oss i Oslo, sa Erik Fosse fra Intervensjonssenteret.

IMG_8274 2

Erik Fosse fra Intervensjonssenteret har i samarbeid med St.Olav og NTNU vært sentral i arbeidet med å skaffe finansiering til NorMIT.

Fosse har sammen med Toril Nagelhus Hernes ved ISB /NTNU stått i bresjen for en omfattende søknadsrunde som endelig resulterte i 54 millioner fra Norges Forskningsråd. I tildelingsteksten ble det lagt vekt på at de to sentrene har en unik posisjon innen sine områder.

–       «Ved å slå sammen disse sentrene og at disse samarbeider vil NorMIT kunne bli et mekka for forskning på medisinsk teknologi» heter det i den internasjonale evalueringen og tildelingen fra Forskningsrådet.

Også SINTEF er tungt inne i samarbeidet. Partene i Oslo og Trondheim har nå et mål om å bli et nasjonalt nettverk på sikt. Ifølge Fosse må de ta IKT på alvor, og følge med på den teknologiske utviklingen.

–       Det er ingen grenser for hva vi kan gjøre i medisinen, hvis vi bruker teknologien riktig, fortalte han til en lydhør forsamling.

Med etableringen av NorMIT vil et samlet forsknings – og innovasjonssenter i Oslo og Trondheim flytte grenser for operative metoder og medisinsk behandling.

Du liker kanskje også