Fredagsforelesninger i ny drakt

av @NTNUhealth 9. januar 2014
May-Britt Moser er først ute med fredagsforelesninger i 2014

May-Britt Moser er først ute med fredagsforelesninger i 2014

Fra førstkommende fredag og hver fredag frem til sommerferien, arrangeres forelesninger klokka 08:00 for alle ansatte på Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital i det store auditoriet i Kunnskapssenteret.

Første forelesning er fredag 10. januar ved May-Britt Moser

– Fredagsforelesningene har i mange år vært arrangert for St. Olav-ansatte. Nå er vi på Det medisinske fakultet også hjertelig velkommen til å delta på disse, forteller prodekan for forskning Bjørn Gustafsson.

– Temaene er også mer brede og allmennyttige, og forelesningene skal både være en møteplass og et virkemiddel for bedre integrasjon på universitetssykehuset. Derfor er flere at temaene som tas opp områder der sykehuset og universitetet har samarbeid.

Aller først ut er professor May-Britt Moser på tema hjerneforskning og folkesykdom, deretter følger det integrerte universitetssykehus med dekanus Stig Slørdahl og sykehusdirektør Nils Kvernmo. På fredag nummer tre er fedmeepidemien tema, og overlege Bård Kulseng tar oss med inn i ”Det tunge livet”. Forelesningene blir annonsert etter hvert.

– Møtene er obligatoriske for leger i spesialisering, men er også spesielt nyttige for personal i utdanningsstillinger. Men det er åpent for alle ansatte, og jeg oppfordrer alle til å møte til disse møtene.

Les mer om forelesningene her.

Du liker kanskje også