Global helsedag 2014: Tankevekkende om globale helseutfordringer

av @NTNUhealth 24. oktober 2014

Blogger: Maria HenningsenMariaHenningsen

Foto: Maria Henningsen og Karina Bjørkedal

 

 

Global Helsedag 2014 ble arrangert 21.oktober, og årets tema var helseutfordringer i lavinntektsland, med spesielt fokus mot helsesystemer og vold mot kvinner. Et nesten fullsatt auditorium lot seg inspirere og engasjere av en foredragsrekke som tok oss fra akuttmedisinsk avdeling i Katmandu til isolerte og krigsherjede landsbyer i Kongo.

 

Staffan BergströmFørste foreleser var Staffan Bergström, professor og spesialist i obstetrikk og gynekologi ved Karolinska Institutet. Hans har et brennende engasjement for mødre og barns helse etter mange års arbeid i flere afrikanske land. Viktigheten av at noen bryr seg, ble mer tydelig enn noen sinne da han viste at fødselsrelaterte dødsfall for mor og barn har en høyere prevalens enn både tuberkolose, AIDS og malaria til sammen. Likevel finnes det ikke et Globalt Fond spesielt rettet mot dette problemet. Bergström er en pioner innen task-shifting; programmer der helsearbeidere uten medisinsk utdanning får opplæring i å utføre medisinske og kirurgiske prosedyrer og dermed redder liv på steder uten tilgang til lege. Et av disse prosjektene er The Maternal Health Initiative i Tanzania.

 

Sylvia KaayaAndrea B. Pembe, Muhimbili University of health and allied Sciences, Tanzania, presenterte funn fra studien Quality Assessment and Monitoring of Maternal Referrals in Rural Tanzania. Målet var å identifisere faktorer som gjør at kvinner ikke føder på sykehus, selv om de er henvist videre fra lokal helseklinikk. Pembe fant at det ofte var familien i fellesskap som gjorde en risikovurdering, og at det manglet kunnskap om faresignaler og risiko for komplikasjoner. Informasjon fra medisinsk personell var også mangelfull. Sylvia Kaaya er dekan ved samme universitet og fortalte om psykisk  helsevern i Tanzania, som står i sterk kontrast til ressursbruk og prioritering i forhold til hva vi er vant til. Men Kaaya understreket at det er mye håp, og at det har skjedd en stor utvikling innen fagfeltet siden hun var nyutdannet psykiater som en av tre – i et land som da hadde ca. 25 millioner innbyggere.

 

Deretter fulgte en spennende forelesning om fysioterapeuters arbeid innen global helse av Ann-Katrin Stensdotter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag,. Hun minnet om at økende prevalens av muskel- og skjelettsykdommer globalt ofte kommer i skyggen av store epidemier. Innlegget ble fulgt av en presentasjon av DHECARE i Nepal. Prosjektet er et samarbeid mellom Dhulikel Hospital/Kathmandu University, Samita Giri og Kari Risnes og Erik Solligård fra St. Olavs Hospital/DMF.  Målet er å undersøke om organisatoriske endringer ved intensivenheten ved sykehuset, deriblant innføring av triagering og et systematisk opplæringssystem for de ansatte kan redusere dødelighet og forbedre kvaliteten på akuttbehandlingen.

Giri og Risnes

Etter lunsj var forelesningene viet til det store og viktige temaet vold mot kvinner. Smertene og lidelsene er ufattelige for oss som lever i en beskyttet og likestilt del av verden, men de ulike foreleserne ga oss et rystende innblikk i virkeligheten til millioner av kvinner verden over:

Charlotte Watts, professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, snakket om forebygging av vold i nære relasjoner, et tema hun har mye kunnskap i etter feltstudier i blant annet Zimbabwe. For å kunne forebygge er det viktig å forstå årsakene til at det er både nasjonale og lokale variasjoner i omfang og type vold. To representanter fra NORAD, Direktoratet for utviklingssamarbeid, fortalte om det viktige arbeidet mot kjønnslemlestelse, som berører omtrent 130-140 millioner jenter og kvinner over hele verden. De fysiske og psykiske konsekvensene gjorde et sterkt inntrykk på tilhørerne, og viktigheten av dette arbeidet er det ingen tvil om.

Også neste innlegg var fullt av sterke inntrykk: Jill Trenholm , Uppsala Universitet, har gjennomført en studie på krigsvoldtekt i Øst-Kongo. Gjennom intervjuer med overlevende kvinner, lokale ledere og barnesoldater ble fenomenet belyst fra flere ulike perspektiver. Selv om mange ser problemet, blir kvinnen stående igjen som den store taperen, ofte utstøtt fra sine egne og i noen tilfeller med uønsket graviditet som resultat. Trenholm minnet samtidig om at de vestlige tanker om hva som er den beste oppfølgingen i ettertid ikke nødvendigvis er i tråd med disse kvinnenes behov – et viktig tankekors både for de som reiser ut i bistandsarbeid og her hjemme i et multikulturelt samfunn.

 

Hva med mannens perspektiv på vold mot kvinner? Dette kan Kumudu Wijewardena fra University of Sri Jayawardenapura på Sri Lanka mye om. Hun fortalte om sin studie blant mannlige universitetsstudenter, der hun gjennom selvrapporterte spørreskjema kartlegger holdninger til vold mot kvinner ved å spørre om hvordan de ser for seg sitt fremtidige ekteskap.

 

Dagen ble avrundet med en kort oppdatering av situasjonen rundt ebola-epidemien i Vest-Afrika ved Håkon Bolkan, lege ved St. Olavs Hospital og styreleder i CapaCare. Deretter orienterte Wenche Dageid fra Forskningsrådet om utlysninger relatert til global helse, før vår egen professor Elisabeth Darj fortalte om den nyetablerte masteren i global helse ved DMF.

 

Takk til alle forelesere, deltakere og tilhørere for en inspirerende og lærerik dag!

Presentasjonene fra foredragene vil bli lagt ut på http://www.ntnu.no/dmf/forskning/global-helsespørsmål og svar global fagdag

 

 

 

 

 

 

Andrea B. Pembe Charlotte Watts

Du liker kanskje også