20 millioner til forskning fra Kreftforeningen

av Hanne Strypet 28. oktober 2015

Forskere i Trondheim fikk i dag til sammen 20 millioner kroner fra Kreftforeningen. Pengene skal brukes til forskning på ulike krefttyper slik at behandlingen av pasientene kan bli enda bedre.

Tre forskere ved NTNU får karrierestipend på over 2,8 millioner kroner hver: Guro Giskeødegård, Lene Grøvdal og Kristian Starheim. Siver Moestue og Xiao-Mei Mai får begge hvert sitt postdoktorstipend på 2,6 millioner kroner.

Fikk-penger-2015_web

Noen av prosjektlederne som fikk penger fra Kreftforeningens tildeling i 2015, sammen med representant fra Kreftforeningen, prodekan for forskning ved NTNU og forskningsdirektøren ved St. Olavs Hospital. (Foto: Hanne Strypet/NTNU).

Innsamlede penger

Pengene som Kreftforeningen gir er samlet inn av privatpersoner.

– Takket være giverglade mennesker kan vi gi penger til kreftforskning, sa assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei under tildelingen i dag.

Prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby, lovte at pengene som ble gitt skulle bidra til ny kunnskap.

– Kreftforeningen er et forbilde når det gjelder å gi penger til forskning. Vi er takknemlig for at Kreftforeningen har sett nødvendigheten av grunnleggende forskning som basis for pasientbehandlingen, sa Melby.

I 2015 deler Kreftforeningen ut totalt 207 millioner kroner til forskere landet over. I totalbeløpet inngår  38 millioner som ble samlet inn under årets Krafttak mot Kreft.  De er øremerket  forskning på persontilpasset behandling.

– Det er fantastisk at vi kan gi et så stort beløp til de beste kreftforskningsmiljøene i  Norge. Dette kan vi gjøre takket være våre store og små, men alltid rause givere og medlemmer.  Dette er mer enn en gave. Det er en investering for en enda bedre kreftomsorg i fremtiden, sier kreftforeningens generalsekretær  Anne Lise Ryel.

 

Disse forskerne fikk midler fra Kreftforeningen i år:

NTNU:

 • Bjørn Henning Grønberg: 1 109 943 kr til en teknisk stilling i tre år og 200 000 kr i driftsmidler
 • Lene Grøvdal: 2 816 902 kr til et kvalifiseringsstipend over tre år
 • Bodil Merete Kavli: 140 000 kr til generelle driftsmidler
 • Terese Standal: 175 000 kr til generelle driftsmidler
 • Kristian Starheim: 2 816 902 kr til et kvalifiseringsstipend over tre år
 • Anders Sundan: 400 000 kr til generelle driftsmidler
 • Anders Waage: 400 000 kr til generelle driftsmidler
 • Geir Slupphaug: 175 000 kr til generelle driftsmidler
 • Xiao-Mei Mai: 2 614 902 kr til et postdoktorstipend over tre år samt 100 000 kr i driftsmidler
 • Lars Vatten: 400 000 kr til driftmidler og 914 000 kr til gjesteforskerstipend
 • Guro Giskeødegård: 2 816 902 kr i kvalifiseringsstipend over tre år
 • Siver Moestue: 2 614 902 kr til et postdoktorstipend over tre år og 400 000 kr i driftsmidler
 • Frank Skorpen: 200 000 kr i driftsmidler

HiST:

 • Geir Bjørkøy: 175 000 kr i driftsmidler

St. Olavs Hospital:

 • Torgeir Wethal: 175 000 kr i driftsmidler
 • Torgrim Tandstad: 100 000 kr i driftsmidler

I 2014 fikk kreftforskere ved NTNU, HiST og St. Olavs Hospital 17,3 millioner fra Kreftforeningens hovedtildeling.

 

Du liker kanskje også