Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen og AMFF pris til Elin Bergene

av Maria Stuifbergen 26. oktober 2015

Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) mottok årets Løvetannpris og Elin Høien Bergene (ISM, pasientopplæring og brukermedvirkning) mottok forskningsprisen innstiftet av Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Løvetannprisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin. Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen

AMFF Prisen er et reisestipend på kr 20 000 og ble tildelt Elin Høien Bergene for presentasjon av prosjektet ‘Strategies to give children bad tasting medicine’.

Elin Høien Bergene

Elin Høien Bergene

Etter mange års arbeid fremstår prisvinneren som et internasjonalt faglig fyrtårn.
I juryens begrunnelse heter det om Anne Luise Kirkengen blant annet:
 ” Årets løvetann kjennetegnes av å både være en praktiker og teoretiker – som har jobbet både lokalt , nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.
Etter mange års arbeid fremstår prisvinneren som et internasjonalt faglig fyrtårn. En vi skal lytte til og være stolte av. Vårt fyrtårn lyser opp der det trengs som mest – der det lenge har vært mørkt. Fyrtårnet lyser for det første på hennes vitenskapsteoretiske kritikk som slår fast og forklarer hvordan objektiverende vitenskap er etisk usann mot mennesket. For det andre lyser hennes egen forskning opp; forskning om helseskadene som følger av krenkelseserfaringer. Og for det tredje lyser det etterhvert av et voksende fagfelt som forklarer hvordan biologi og biografi er uløselig flettet inn i hverandre i menneskets vesen, et fagfelt hvor prisvinneren kjenner det meste som rører seg og er i stand til å syntetisere og formidle forskningsfronten til oss andre, både nasjonalt og internasjonalt.”
gode teknikker til å samarbeide med barn er mangelvare.
Om Elin Høien Bergene skriver juryen:
“Prisvinneren har undersøkt hva småbarnsforeldre forteller til andre foreldre i nettbaserte fora om sine erfaringer med å få barna sine til å ta medisiner som smaker vondt. Hun har fortolket utsagn av foreldre i Skandinavia og England, og hun kan påvise at foreldrenes strategier favner et spekter fra forhandling via lureri til tvang. Hennes konklusjoner er: foreldrene strever utrolig mye; de får ikke god veiledning; mye medisin forskrevet til småbarn blir trolig ikke tatt – og gode teknikker til å samarbeide med barn er mangelvare. ”

Vi gratulerer Anne Luise Kirkengen med NFAs Løvetannpris 2015 og Elin Bergene med AMFF prisen!

Du liker kanskje også