Visjon 2030 konferansen

av @NTNUhealth 9. februar 2015

Elin Yli DvergsdalBlogger: Elin Yli Dvergsdal
Rådgiver, global helse, Det medisinske fakultet

 

Utenriksministeren, kunnskapsministeren og helseministeren hadde i fjor høst en felles kronikk i de nasjonale avisene med tittelen: «Innovasjonsdugnad for helse og utdanning».

Utgangspunktet for kronikken var at FNs Generalforsamling i 2015 skal vedta nye globale mål for bærekraft for årene fram mot 2030. Regjeringen har derfor initiert «Visjon 2030» som en felles dugnad med norske fagmiljøer for å nå nye globale mål for helse og utdanning.

I forbindelse med Visjon 2030 initiativet arrangeres det en konferanse 2-3.mars i Trondheim.  Det medisinske fakultet ved NTNU har ansvaret for en av fire arbeidsgrupper som holdes på kvelden 2. mars; «Innovation in health technology – idea to impact», som vil se på selve innovasjonsprosessen.

Hva er fremtidens behov for teknologi sett i lys av de nye bærekraftsmålene? Hva er de største utfordringene og hvordan skal vi utnytte best våre knappe ressurser? Har vi de riktige virkemidlene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst.

Mange spennende innovasjoner finnes allerede, og vi noen av disse vil bli presentert i arbeidsgruppen. Blant annet vil du høre om disse:

  • Lærdal Global health sitt “Safer Birth”-prosjekt, utviklingen av et apparat som registrerer forsterets hjertelyd i forbindelse svangerskap og fødsel
  • Bright products som har utviklet solcelleteknologi til bruk i operasjonsstua
  • Dignio sin pilledispenser som kan sende SMS til bruker og helsepersonell, til bruk blant annet i tuberkulosebehandliing
  • UMOJA, et robust og brukervennlig ultralydapparat med doppler, som kan brukes i helseklinikker på landsbygda.

Ta en titt på programmet og meld deg på innen 18.februar!

www.visjon2030.no

Visjon2030web

Du liker kanskje også