Spør en forsker: hvorfor gir ikke intensiv styrketrening like god trening av hjertet?

av NTNUmedicine 13. juni 2014