Derfor ble rektor lege

av NTNUmedicine 27. august 2014