Skolekvalitet – og om å måle menneskelig aktivitet

av RKBU Midt-Norge 12. mai 2016