St. Olavs Orden til Are Holen

av @NTNUhealth 13. juni 2014

H.M. Kongen har utnevnt professor dr. med Are Holen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsnyttige innsats. Are Holen er professor ved Det medisinske fakultet, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – og innehar bistilling som overlege ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Are Holens virke handler om å forstå og behandle ettervirkninger av katastrofer og sterke livshendelser, samt å utvikle metoder for tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og bedre stressmestring.  Han er internasjonalt anerkjent som stressforsker og katastrofepsykiater.  Som professor i medisinske atferdsfag ved NTNU har Are Holen utført et pionerarbeid gjennom å utforme og evaluere læringsaktiviteter for tverrfaglig samarbeid og for å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter. Som grunnlegger og faglig drivkraft i den frivillige organisasjonen Acem har Are Holen vært Norges fremste eksponent for meditasjon i over 40 år. Metoden han har utviklet for Acem-meditasjon undervises på kurs for bedre stressmestring i en rekke land i og utenfor Europa.

Gjennom sitt virke har Are Holen bidratt til bedre psykologisk forståelse og mestring av stress. Som forsker, behandler og underviser har han etablert opplegg for oppfølging og støtte som reduserer de negative ettervirkningene etter katastrofer og vanskelige livshendelser. Han har vært en pioner for erfaringsbasert læring av kommunikasjon, gruppedynamikk og tverrfaglig samarbeid i praksis såvel nasjonalt som internasjonalt. Som grunnlegger og faglig drivkraft i Acem har Are Holen etablert kurs i meditasjon som hjelp til selvinnsikt og mindre stressplager. Her har han evnet å inspirere andre til frivillig allmennyttig innsats. På denne måten har Are Holen bidratt til å fremme viktige verdier som omsorg, innsikt, engasjement og medmenneskelighet både nasjonalt og internasjonalt.

Utdelingen skjedde tirsdag 10. juni i 1902-bygget. Her er noen bilder fra utdelingen.

 

Liv Brox Kjeldby, student fra Institutt for musikk, NTNU

Liv Brox Kjeldby, student fra Institutt for musikk, NTNU

Utdeling: Fylkesmann Jørn Krog og Are Holen

Utdeling: Fylkesmann Jørn Krog og Are Holen

Dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU, Stig Slørdahl

Dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU, Stig Slørdahl

Lars Jacob Stovner, Instiuttleder ved Institutt for nevromedisin, NTNU.

Lars Jacob Stovner, Instiuttleder ved Institutt for nevromedisin, NTNU.

Heidi Eidem, leder av Bystyrets helse- og velferdskomite i Trondheim kommune

Heidi Eidem, leder av Bystyrets helse- og velferdskomite i Trondheim kommune

Professor Turid Suzanne Berg-Nielsen, NTNU. Gift med Are Holen.

Professor Turid Suzanne Berg-Nielsen, NTNU. Gift med Are Holen.

Halvor Eifring, professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, og leder av Acem Norge.

Halvor Eifring, professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, og leder av Acem Norge.

Carl Henrik Grøndahl, sjef for radioteateret i NRK, og vært med på oppbygging av Acem.

Carl Henrik Grøndahl, sjef for radioteateret i NRK, og vært med på oppbygging av Acem.

Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett på BI, nestleder i Acem International.

Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett på BI, nestleder i Acem International.

Hanne Charlotte Helgesen og Bjørn Sortland fra Eksperter i Team.

Hanne Charlotte Helgesen og Bjørn Sortland fra Eksperter i Team.

 

Professor Petter Borchgrevink, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

Professor Petter Borchgrevink, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

 

Jørn Krog, datter Duva Holen, Are Holen, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Stig Slørdahl

Jørn Krog, datter Duva Holen, Are Holen, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Stig Slørdahl

 

 

 

 

 

 

 

Du liker kanskje også