HUNT om 2014

av Maria Stuifbergen 14. januar 2015

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) opplyser hvert år om aktiviteten som undersøkelsen medfører i et deltakerbrev. Forskning, konferanser, nye utviklinger – vi synes det er viktig å informere allmenheten og spesielt deltakere om hva som skjer med alle opplysninger og alt biologisk materiale.

Tegning fra tegnekonkurranse på HUNT ÅpenDag 2014

Tegning: Hilmar Brandsen

Omtrent 60 % av befolkningen i Nord-Trøndelag stilte opp i landets største ”helsedugnad”. Nordtrønderne har deltatt i de tre hovedundersøkelsene i 1984-86 (HUNT 1), 1995-97 (HUNT 2) og 2006-08 (HUNT 3). Fortsatt foregår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3.

HUNT forskningssenter ønsker å være mest mulig åpen om all forskning som foregår med HUNT materiale. Deltakere i HUNT har avgitt et bredt samtykke om at deres opplysninger kan benyttes til forskning. Men dette skjedde sist i 2006-2008 og det er umulig å se i spåkula og vite hvordan medisinfaget og forskning utvikler seg over tid. Det er derfor viktig at deltakere har mulighet til å følge med hva forskere bruker deres data til. Alle prosjekter som får data fra HUNT er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Men deltakere har alltid mulighet å stille spørsmål og eventuelt trekke seg fra framtidige forskningsprosjekt ved å kontakte HUNT forskningssenter.

Noen smakebiter fra nyhetsbrevet om 2014

  • Blodprøver fra HUNT kan være med å utvikle en ny metode for å oppdage lungekreft tidligere. Dette kan muligens redde mange liv i framtida.
  • Ungdommer og drikkemønster – foreldre er viktig
  • Røyketrender i Nord-Trøndelag går i riktig retning
  • Kobling av HUNT data med andre helseregistre
  • Planer for gjennomføring av HUNT4
  • Fylkeslege Marit Kverkild er stolt over HUNT og nordtrøndernes bidrag i HUNT
  • HUNT resultater som har påvirket legepraksis – dette fra jubileumsboka «Båten som ble til mens vi rodde»

HUNT forskning i 2014

Jostein Holmen holder 2 av de første doktoravhandlinger basert på HUNT

Jostein Holmen viser de to første doktorgrader basert på HUNT materiale

Basert på HUNT foregår det mye forskning som både kan føre til ny kunnskap om årsaker til sykdom og plager, og om forebygging og behandling. I 2014 ble det registrert 75 vitenskapelige bidrag i tidsskrifter og 12 doktoravhandlinger som bruker HUNT materiale. Det var 366 pågående prosjekt ved årets slutt og HUNT forskningssenter behandlet 54 nye søknader om bruk av HUNT data. Er du interessert i å vite mer om hvilken forskning som foregår eller hva som publiseres, kan du følge med i avisene og på nettet. HUNT har nettsider for deltakere og forskere, og et referansebibliotek hvor alle HUNT publikasjoner er søkbare. For flere opplysninger, se: www.hunt.no. Vi publiserer også jenvlig på NTNUmedicine.

Jubileumsår og møtevirksomhet

I 2014 var det 30 år siden Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag startet sin første datainnsamling, og Forskningsdagene ved HUNT ble til et jubileumsarrangement. I jubileumsuka ble det arrangert ulike fagseminarer rundt store folkehelsetema og HUNT – diabetes, kosthold, ungdom, genetikk, biobanking – samt en Åpen Dag for publikum i alle aldre med foredrag, omvisning på biobanken og forskningsaktiviteter som DNA-isolering, kondistesting, hukommelsestest, islaging og mye mer. I 2014 ble det arrangert flere møter om bruk av helsedata for kommuneansatte. I samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag og Norges Idrettsforbund ble det arrangert en nasjonal folkehelsekonferanse som fikk svært gode tilbakemeldinger. Et undervisningsopplegg med UngHUNT ble utviklet som en pilot i samarbeid med Levanger videregående skole.
Hver siste fredag i måneden arrangerer HUNT forskningssenter møte om aktuell samfunnsmedisin som er åpent for alle. Emner blir annonsert på www.hunt.no og på vår facebookside.

Velkommen til HUNT!

IMG_3232

bidle av auditoriet ved HUNT forskningssenter - inne

seminarer ved HUNT forskningssenter i det nye auditorium (ferdigstilt 2013)

 

Du liker kanskje også