Avhandling som er “state of the art”

av Frode Jørum / RKBU Midt-Norge 12. januar 2015