Bill. mrk: Søker livmor/Egg ønskes kjøpt

av @NTNUhealth 17. september 2013

Anne Steenstrup-Duch

Blogger: Anne Steenstrup-Duch

 

 

 

 

Fredag 27. september klokka 19:00 har vi et gratis arrangement på Byscenen i Trondheim som handler om surrogati og eggdonasjon.

Hvorfor dette temaet nå?

For ti år siden var jeg masterstudent ved Universitetet i Oslo. Jeg skrev en masteroppgave som handlet om den politiske diskusjonen på Stortinget rundt ny Bioteknologilov.

Bill. mrk: Søker livmor/egg ønskes kjøpt

 

For meg var dette et helt nytt og spennende felt, med mange interessante tekniske muligheter, men også flere etiske utfordringer.

For meg var dette et helt nytt og spennende felt, med mange interessante tekniske muligheter, men også flere etiske utfordringer.

Bioteknologiloven ble vedtatt i 2003 og trådte i kraft 1. januar 2004. Loven regulerer medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker, som assistert befruktning, forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, gentester og genterapi. Loven regulerer også sæd- og eggdonasjon.

Siden 2003, da jeg skrev masteroppgaven, har loven vært diskutert i flere runder. I disse dager er spesielt eggdonasjon og surrogati aktuelt.

Bioteknologiloven sier at inseminasjon av sæd ved donor er tillatt, men det er kun lov å sette inn egne egg i “fødemor”. Fødemor er navnet på kvinnen som føder. Siden det i Norge ikke er tillatt å sette inn egg fra en annen kvinne, er surrogati ikke lov å gjennomføre i Norge.

Surrogati har ført til vanskelige situasjoner. Det at norske statsborgere benytter seg av et tilbud i utlandet, har ført til at politikere i Norge har måtte ta denne debatten på nytt.

Surrogati har ført til vanskelige situasjoner. Det at norske statsborgere benytter seg av et tilbud i utlandet, har ført til at politikere i Norge har måtte ta denne debatten på nytt.

Flere politiske partier ønsker nå å tillate eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon. Men flere er også skeptiske til eggdonasjon, fordi de mener blant annet at det er et skritt nærmere surrogati.

I media hører man gjerne om enkelthistorier og skjebner rundt surrogati og eggdonasjon. Det er viktig å få frem disse stemmene. Men samtidig så er det interessant å høre hva forskere og fagpersoner som jobber med assistert befruktning, etikk og andre relevante fagområder mener om temaet. Derfor bestemte vi oss for at i år skulle tema på Researcher’s Night være eggdonasjon og surrogati.

Målet er ikke at du som publikummer skal gå ut av salen med to streker under alle svarene, men at du kanskje har lært noe nytt, og kanskje fortsetter diskusjonen med venner og kolleger?

Vi har invitert ulike forskere fra NTNU til Researcher’s Night på Byscenen fredag 27. september. Kveldens konferansier er Mala Naveen som er journalist i Aftenposten og har skrevet en bok om surrogati. Målet er ikke at du som publikummer skal gå ut av salen med to streker under alle svarene, men at du kanskje har lært noe nytt, og kanskje fortsetter diskusjonen med venner og kolleger?

Arrangementet er gratis! Les mer om arrangementet og forskerne her. (Aldersgrense 18 år)

Arrangementet er en del av Forskningsdagene. Les mer om alt det andre spennende som skjer i Trondheim/Sør-Trøndelag fra 18. til 29. september.

Du liker kanskje også