Bedre oppfølging av pasienter med hjertesvikt med lommeultralyd

av NTNUmedicine 15. januar 2015