Helse, velferd og teknologi

av @NTNUhealth 16. januar 2015

Magnus SteigedalBlogger: Magnus Steigedal,
forsker og leder for HEVET

 

NTNU har i løpet av høsten fått 4 nye tematiske satsingsområder.  Helse, velferd og teknologi er en av disse. Det trengs.

fedme_istock

En befolkning som blir stadig mer overvektig er et av problemene vi må løse (illustrasjonsfoto: iStock)

I dag har mer enn 200 000 nordmenn lungesykdommen KOLS, og enda flere har diabetes. Rusproblemer og psykiske lidelser øker også i omfang. To av tre menn, og en av to kvinner over 40 år, lider av overvekt eller fedme.

Alt er likevel ikke håpløst. Jeg har siden 15. september vært leder for satsingsområdet Helse, verferd og teknologi og har på den tiden fått innblikk i et NTNU hvor vi allerede har mye av kompetansen som skal til for å løse utfordringene. Hver dag finner NTNUere flere små og store puslespillbrikker på veien mot løsningen for hvordan vi skal beholde god helse og opprettholde et bærekraftig helsevesen.

robot.

Det er ikke bare tekologiske utviklinger som kan løse utfordringene i samfunnet. Tverrfaglig forskning på flere områder trengs. (Illustrasjon: Helmet).

Satsingsområdet Helse, velferd og teknologi favner helseforskning i en bred forstand. Vi har likevel valgt å konsentrere aktiviteten i tre hovedprioriteringer:

  1. Helsefremming, forebygging og myndiggjøring
  2. Diagnostikk og terapi
  3. IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester

Vi har kontakt med mange av dere men vil gjerne komme i kontakt med flere forskere ved NTNU og samarbeidspartnere som jobber med problemstillinger som kan gå inn i satsingsområdet.

Det er mange måter å komme i kontakt med oss på. Du kan registrere deg på nettsiden vår  eller ta kontakt med oss direkte. Satsingsområdet har også en ledergruppe som består av personer fra alle våre fakulteter og disse kan også kontaktes: Magnus Steigedal (DMF), Gøril Thomassen (HF), Trine Moholdt (DMF), Leif Rune Hellevik (IVT), Pawel Sikorski (NT), Pål Erling Martinussen (SVT), Pieter Toussaint (IME) og Siri Merethe Bakken (AB).

All informasjon fra satsingsområdet legges også ut på vår nettside og postes på vår Twitter-konto @HealthNTNU. 

Vi ønsker å bruke satsingsområdet til å synliggjøre aktiviteten ved NTNU. Vi vil i samarbeid med forskerne våre etablere tverrfaglige møteplasser og bidra til internasjonal nettverksbygging. Vi ønsker også å hjelpe våre talentfulle forskere slik at de får utvikle sine tverrfaglige prosjekter og etablere sine tverrfaglige forskningsgrupper. Vi tror dette vil gjøre at enda flere blir så gode at de kan finansiere forskningen sin gjennom Horizon2020 eller andre eksterne finansieringskilder.

Første mulighet for innspill på forsker-initierte prosjekter vil komme tidlig i 2015. Vi kommer da til å be om at interesserte forskere sender korte skisser med beskrivelse av ideen og prosjektgruppen, så vil satsingsområde sammen med dere forskere, institutt og fakultet forsøke å utvikle de første prosjektene innen satsingsområdet helse, velferd og teknologi.

Du liker kanskje også