Systematisk registrering av smerte og symptomer kan gi bedre lindrende kreftbehandling

av NTNUmedicine 20. juni 2016