Hjelper det å øke fysisk aktivitet etter hjerneslag?

av @NTNUhelse 1. februar 2018