Karl Evang-prisen til HUNT

av @NTNUhelse 31. januar 2018

Blogger: Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter

Steinar-Krokstad

I dag ble HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, tildelt Karl Evang-prisen.

Prisen deles ut hver høst av Helsedirektoratet til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen er på 75 000 kroner.

Vi på HUNT er veldig glade og stolt over at vi har fått tildelt prisen. Dette er en anerkjennelse av mangeårig innsats av utrolig mange som har gjort HUNT til det det er i dag: En av verdens mest betydningsfulle samling av helseopplysninger om en befolkning, en gullgruve for helseforskere, og en inspirasjon for bedre folkehelse.

prisutdeling

Helsedirektør Bjørn Guldvog deler ut Karl Evang-prisen for 2017 til HUNT ved Steinar Krokstad. (foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital)

Vi siterer stolt fra begrunnelsen for prisen:

«Kombinasjonen av data fra befolkningsundersøkelser og biologisk materiale gir oss innsikt i samspillet mellom genetisk variasjon, livsstil og miljøpåvirkning. Dette kan gi ny kunnskap om sykdom og helse. Data fra en totalbefolkning og et geografisk område gir helt unike muligheter til å studere helse og sosiale forhold i en befolkning. I vår leting etter nye svar på dagens, og framtidens, helseproblemer vil studier av samspillet mellom genetisk disposisjon, livsstil og miljøpåvirkning bli et svært betydningsfullt verktøy.

I de fleste tilfeller er HUNT-forskning en brikke i det store bildet som samlet sett danner bakteppet for ny medisinsk praksis. HUNT kartlegger folkehelse­trender, ser på geografiske variasjoner og forskjeller mellom befolkningsgrupper. Vi kan dessuten se hvordan helsen utvikler seg i den norske befolkningen, endringer i sosial ulikhet og følge mønsteret i folks bruk av helsetjenester. HUNT-forskningen har vist hvilken vei helsetilstanden i befolkningen beveger seg.

Det er mange som deler æren for at HUNT ble til – og enda fler har bidratt til at HUNT består og leverer gull til forskningen i dag og i framtida. Vi vil likevel trekke fram noen som har vært helt sentrale: Jostein Holmen – den hjemmeværende allmennpraktikeren, må ha mye av æren for at det ble noe av. Sammen med Kristian Midthjell fikk han med seg Peter F. Hjort på Folkehelsa og fikk det hele opp og stå. Holmen ledet HUNT fram til 2008, da senterets nåværende leder Steinar Krokstad tok over stafettpinnen. Turid Lingaas Holmen – den yrkesaktive kona til Jostein Holmen – er grunnlegger for Ung-HUNT, Arnulf Langhammer har ledet oppbyggingen av HUNT databank og Kristian Hveem har bygd opp HUNT biobank og er pådriveren for genetisk forskning.

Uten disse ville vi neppe stått her i dag – men det samme kan vi si om senterets mange nåværende medarbeidere, alle som har vært innom i kortere eller lengre perioder, alle stipendiatene, alle internasjonale forskere som har benyttet data fra HUNT til nye erkjennelser og kunnskap. HUNT var og er et formidabelt lagarbeid – og Karl Evang prisen må betraktes som en lagseier.»

Og med på dette laget er først som sist våre deltakere! Akkurat nå, mens HUNT4 pågår for fult, er det tydelig at det aldri ville blitt noe HUNT uten alle personer fra nordlige Trøndelag som har stilt opp helt frivillig for å gi litt av sin tid, sine personlige opplysninger, sitt blod og sitt samtykke til forskning på alt dette, til kobling med andre registre i Norge.

Derfor, når vi takker for prisen så takker vi samtidig alle våre deltakere, som vi håper vil kjenne på seiersfølelsen også.
Takk, og takk, og takk!

Du liker kanskje også