Hvordan oppdager kroppen invaderende streptokokker?

av @NTNUhelse 21. november 2017

Blogger: Birgitta Ehrnstrøm, stipendiat, senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR)

Ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR) har vi avdekket en ny mekanisme for hvordan immuncellene våre gjenkjenner streptokokk-bakterier. Disse bakteriene kan gi alvorlige infeksjoner hos både nyfødte og voksne.

Kompliserte infeksjoner og blodforgiftning er fortsatt blant de vanligste årsaker til at mennesker dør på sykehus. Dette til tross for at vi hatt tilgang på antibiotika i over 70 år.

Økt kunnskap om immunsystemet vårt er viktig for å utvikle bedre behandling og overlevelse ved alvorlige infeksjoner.

Immunforsvarets oppgave er å beskytte oss mot infeksjoner. Det første trinnet er å gjenkjenne og se forskjell på hva som er fremmed (fienden) og det som utgør kroppens egne strukturer. Vi vet vi det finnes noen reseptorer både på overflaten og inne i cellene som heter Toll-like reseptorer (TLR). Disse utgjør den første forsvarslinjen i kroppen. TLR er en av de viktigste delene av immunforsvaret som raskt reagerer på deler fra bakterier og virus. Når disse reseptorer aktiveres av fremmede organismer starter en kaskade av advarsels-signaler som aktiverer andre deler av immunforsvaret til å bekjempe det som invaderer. Tidligere har man trodd at det først og fremst er TLR på overflaten av de hvite blodlegeme som oppdager bakterier, mens TLR inne i cellen er spesialisert på å oppdage virus.

I vårt prosjekt har vi sett nærmere på hvordan immunforsvaret reagerer på gruppe B streptokokker (oftest forkortet GBS). Vi har undersøkt hva som skjer når de hvite blodlegeme som heter monocytter kommer i kontakt med GBS. Monocytter er svært viktige i immunforsvaret og både dirigerer andre deler av forsvaret og spiser opp bakterier som tatt seg inn i kroppen. Vi har funnet at TLR nummer 8 (TLR8) som befinner seg inne i monocyttene er viktige for å oppdage GBS. TLR8 gjenkjenner og aktiveres av fragment av arvestoff-kopier fra bakteriene som kalles RNA. Når RNA fra GBS kommer i kontakt med TLR8 aktiveres reseptoren og sender signaler som aktiverer monocytten og andre deler av immunsystemet til å bekjempe streptokokken. TLR8 later til å være spesielt viktig for gjenkjenning av streptokokker som GBS, men også gule stafylokokker. E. coli-bakterier ble derimot ikke gjenkjent av TLR8.

Monocytt

Disse funnene er nylig blitt publisert i tidsskriftet Frontiers of Immunology og er en bit av puslespillet i å lage et klarere bilde av hvordan kroppen oppdager invaderende bakterier.

Referanse: Birgitta Ehrnström, Kai Sandvold Beckwith, Mariia Yurchenko, Siv Helen Moen, June Frengen Kojen, Germana Lentini, Giuseppe Teti, Jan Kristian Damås, Terje Espevik, Jørgen Stenvik. Toll-Like Receptor 8 Is a Major Sensor of Group B Streptococcus But Not Escherichia coli in Human Primary Monocytes and Macrophages. Front Immunol. 2017; 8: 1243. Published online 2017 Oct 3.

Du liker kanskje også