Gir en aktiv kropp en friskere hjerne når vi blir eldre?

av @NTNUhelse 28. juni 2018

Forskerportrett

Navn: Ekaterina Zotcheva
Stilling: Stipendiat
Arbeidssted: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU i Trondheim
Alder: 26 år
Forskningsområde: Fysisk aktivitet og hjernehelse hos eldre


At regelmessig trening fremmer helse i både kropp og sjel, er noe som etter hvert er godt vitenskapelig underbygget. Men hvilken effekt har trening på pasienter med demensrelatert sykdom, og da spesielt på de som i tillegg lider av psykisk stress som angst og depresjon?

Konferanse_ACSM_600px

– I løpet av mastergraden, der jeg forsket på hjerneutviklingen til premature spedbarn, ble jeg mer og mer sikker på at jeg ønsket å fortsette med forskningen, sier Ekaterina. Etter masteren søkte hun på, og fikk tildelt et doktorgradsprosjekt om eldre, trening og hjernehelse.

Doktorgradstipendiat Ekaterina Zotcheva har bakgrunn i psykologi, og har lenge vært interessert i hva trenings og fysisk aktivitet gjør med hodet. 

Kan gjøre alderdommen lettere

– Hva forsker du på? 

Jeg forsker på hvorvidt fysisk aktivitet og kondisjon kan beskytte mot demens, kognitiv svikt, og hjerneatrofi, det vil si hjernesvinn. Jeg ser også på om disse assosiasjonene er forskjellige hos personer med høye nivåer av psykisk stress.

Ettersom psykisk stress er en risikofaktor for demens, kognitiv svikt og hjernesvinn, er det interessant å undersøke om fysisk aktivitet og kondisjon kan være med på å forebygge dette hos de med psykisk stress. I mitt prosjekt bruker jeg data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Generasjon 100, som er en treningsstudie for eldre.

Vi vet at antallet mennesker som lever med demens vil nesten tredobles nå som eldrebølgen kommer. Da er det viktig å finne måter å forebygge eller utsette nye demenstilfeller – både for å unngå den personlige byrden som kommer med sykdommen, men også for å skåne pårørende og helsevesenet. Jeg håper at doktorgradsprosjektet mitt vil bidra med ny kunnskap som kan bidra til å gi flere en god og sunn alderdom.

Reduserer belastningen av psykisk stress

– Har du gjort noen spennende forskningsfunn? 

– I en nylig publisert studie fant vi at fysisk aktivitet, særlig med høy intensitet, betydelig reduserte risikoen for demensrelatert død. I tillegg fant vi at individer med høyt nivå av psykisk stress hadde økt risiko for demens, men at å drive med fysisk aktivitet på fritiden reduserte denne risikoen.

I løpet av doktorgraden skal jeg også se på hvordan endringer i kondisjon og psykisk stress er assosiert med hjernevolum, samt hvordan moderat og høy-intensitetstrening er assosiert med demens i HUNT-populasjonen. Videre skal jeg se på hvorvidt treningsintervensjonen Generasjon 100 påvirker kognitiv funksjon hos eldre, og om psykisk stress spiller noen rolle i denne sammenhengen.

Brenner for forskningen

– Hvordan ble du forsker? 

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å begynne med forskning, men interessen dukket opp da jeg skrev bacheloroppgave i psykologi. Det å få drive med litt «hands-on» forskning og være del av et prosjekt ga mersmak, og var en av hovedgrunnene til at jeg så søkte master i psykologi her på NTNU.

I løpet av mastergraden, der jeg forsket på hjerneutviklingen til premature spedbarn, ble jeg mer og mer sikker på at jeg ønsket å fortsette med forskningen. Etter masteren søkte hun på, og fikk tildelt et doktorgradsprosjekt om eldre, trening og hjernehelse.

fbt

Ekaterina holder av og til treninger for Generasjon 100-deltakerne.

Det ble mye nytt å sette seg inn i ettersom jeg har en bakgrunn i psykologi og skrev masteroppgave om spedbarn, også skulle jeg plutselig tre inn i en medisinersfære og forske på eldre. Samtidig føler jeg at jeg har lært utrolig mye på de snart to årene jeg har holdt på. Det har vært veldig godt med utfordringer og rom for å utforske interessene mine, og jeg trives veldig godt i stipendiattilværelsen.

Aller mest liker jeg den varierte hverdagen man får som stipendiat. Jeg får mulighet til å både drive med forskning, undervise, veilede, reise på konferanser, holde foredrag, samle data, og til og med trene deltakere i Generasjon 100!


Se flere forskerportrett

Du liker kanskje også