Trenger samfunnet oss forskere?

av NTNUmedicine 21. juni 2016