Avsluttet nobelforelesningen med tåke og tuba

av NTNUmedicine 7. desember 2014