Internasjonal forskningsdugnad for barnets beste

av Kristina Jones 13. januar 2014

En ren sykdomsorientert tilnærming til barns ve og vel tar utgangspunkt i problemer, for så å diagnostisere og behandle. Gjennom den nye faglige tilnærmingen «Child well-being» utvikles kunnskap om hvordan positive aspekter av barns situasjon kan fremheves og styrkes, både for det enkelte barnet og i samfunnet generelt. Dette representerer et viktig tilleggsperspektiv.

9789048190621Den første tverrfaglige og internasjonale håndboken om «Child well-being» er nå utgitt. Håndboka, som er på hele 3000 sider fordelt på fem bind, gir en omfattende oversikt over forskning og kunnskap om dette tema.

– Forskning på «Child well-being» har sitt teoretiske utgangspunkt i positiv psykologi, og har fokus på barnets situasjon ut over bare problemer, symptomer og psykiske lidelser, forklarer Thomas Jozefiak.

Jozefiak er barnepsykiater og førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, og en av de over 200 bidragsyterne til boken.

– Det er vanskelig å finne en helt korrekt oversettelse av «Child well-being» på norsk, og det er i tillegg et begrep som brukes på mange ulike måter. «Well-being» handler både om barnets levekår og om dets subjektive erfaringer og følelser av hvordan det selv har det. Man kan kanskje bruke begreper som «livskvalitet», «trivsel» og «velvære», sier Jozefiak.

De mange bidragsyterne til boken representerer et stort spekter av faglige ståsted; fra barnepsykiatri, psykologi og pedagogikk til filosofi, sosialt arbeid, kriminologi, og en rekke samfunnsvitenskaper.  Med bidragsytere fra mange land, ikke bare amerikanske og europeiske, representerer boken en global tilnærming til tema.

Jozefiak har forsket på hvordan en kan måle livskvalitet hos både skoleelever og  barn og unge  som er i behandling i barne- og ungdomspsykiatrien, og hvordan behandleren kan få mest mulig riktig informasjon om barnas livskvalitet. Hans bidrag i boken handler om hvorvidt man kan stole på foreldrenes rapporter om livskvaliteten til sine barn.

Mer om boken:

Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective

Du liker kanskje også