Hvorfor faller gamle fru Johnsen, og hva kan vi gjøre med det?

av NTNUmedicine 17. april 2013