Palliasjon – mer enn pleie ved livets slutt

av NTNUmedicine 24. oktober 2013