Global helsedag 2014: Helseutfordringer i lavinntektsland

av @NTNUhealth 16. september 2014

Svake helsetjenester og vold mot kvinner har stor påvirking på folkehelsen i lavinntektsland. Det blir tema når Det medisinske fakultet arrangerer for femte gang en fagdag om global helse, i samarbeid med HiST og St. Olavs Hospital.

Konsultasjon Sør-Afrika

Årets fagdag arrangeres 21. oktober på Øya helsehus og vil ha fokus på flere spennende tema innen global helse:

  • Helsesystem i lav- og mellominntektsland.
  • Vold mot kvinner

Foredragsholdere

Staffan Bergström er professor og spesialist i obstetrik og gynekologi ved Karolinska Institut. Bergström har egne erfaringer fra flere afrikanske land om hvordan man kan redde fødende kvinner og nyfødte barn på steder hvor det er mangel på leger. Han peker på viktigheten av helsearbeidere som ikke har lege utdanning. Det er de som er bærebjelken i helsetjenesten.

“På hele det afrikanske kontinentet utdannes det kun 5000 leger årlig, noe som tvinger dem til å bruke helsearbeidere uten medisinsk utdanning. De gjør en enorm jobb, uten å ha tilbragt en eneste dag på universitet. Bare det å trene opp jordmødre kan utgjøre en stor forskjell”, sier Professor Bergström. Han har vært toneangivende internasjonalt i task-shifting debatten i mange år.

De tre siste årene har han jobbet i Tanzania med “Maternal Health Initative“.

Dean Sylvia Kaaya er professor i psykiatri ved School of Medicine, Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) i Dar es Salaam, Tanzania. Professor Kaaya har forsket innen flere områder som påvirker den psykiske helsen. Hennes publikasjoner handler i stor utstrekning om å oppdage og behandle mental sykdom og depresjoner i ulike grupper for eksempel gravide kvinner, barn, ungdomer og hvordan HIV positivitet påvirker den mentale helsen. Nylig underskrev NTNU og MUHAS en forsknings- og studentutvekslingsavtale.

Charlotte Watts er professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. På midten av 90-tallet gjorde Charlotte Watts sitt feltarbeid i Zimbabwe. Funnene fra studien illustrerer ikke bare i hvilken grad vold mot kvinner er utbredt over hele verden, men også at det er betydelig variasjon i nivåene av vold – både innen samme land, så vel som mellom land. Selv om årsakene til vold er sammensatte, tyder dette på lokal variasjon og at det kan være lokale forhold som påvirker i hvilken grad kvinner er utsatt for vold. En bedre forståelse av årsakene til denne variasjonen kan brukes til å identifisere hvordan man kan forhindre fremtidig vold.

Jill Trenholm er universitetslektor ved International Maternal and Child Health, Uppsala Universitet i Sverige. Jill Trenholm er utdannet sykepleier fra Canada og har jobbet med traumer og vold i mange år. Hun forsvarte sin doktoravhandling; Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo i Uppsala. Jill studerte det komplekse fenomenet voldtekter som et våpen i krigen i Kongo og deres konsekvenser for samfunnet. Hennes forskning har fått stor oppmerksomhet og hun er tildelt den prestisefylte Martin H:son Holmdahl prisen ved Uppsala Universites vinterpromosjon 2014.

Program og påmelding

Program for Global Helsedag 2014 (pdf)

Påmeldingsfrist 10.oktober. Elektronisk påmelding.

Om fagdagen

Global helse er et satsingsområde for Det medisinske fakultet. Fagdagen den 21. oktober er ment å gi viktig faglig påfyll og inspirasjon til videre forskning og engasjement innen global helse. Dagen vil være interessant både for forskere, klinikere og studenter.

På slutten av dagen serverer vi pizza og har en mer uformell samling med nettverksbygging som hovedformål.

Norges forskningsråd bidar med finansiellstøtte til denne fagdagen.

Kontaktperson

Rådgiver Elin Yli Dvergsdal

 

Du liker kanskje også