Trond Mohn med milliongave til Midt-Norge

av Hanne Strypet 25. februar 2015

NTNU og St. Olavs Hospital mottok i dag en svært verdifull gave fra Trond Mohn: Den vil bety mye for både forskning og diagnostisering av kreft. Gaven er en syklotron, til en verdi av ca. 40 millioner kroner.

– Det er en stor glede å gi, sier Trond Mohn, og fortsetter:
– Dette er en felles gave til NTNU og St. Olavs Hospital. Hvordan maskinen tas i bruk, er opp til forskere og leger – jeg gir ingen føringer der.

Nils Kvernmo, Trond Mohn, Gunnar Bovim og Stig Slørdah

Fra ventstre Nils Kvernmo, Trond Mohn, Gunnar Bovim og Stig Slørdahl. (Foto: Thor Nielsen)

Syklotron er en partikkelakselerator som produserer radioaktive stoffer til bruk i PET MR- og PET CT-undersøkelser.

– Vi er veldig takknemlige for gaven. Å kunne produsere det radioaktive stoffet lokalt gir nye og spennende muligheter for forskningsprosjekter. Dette er forskning som kan gi bedre metoder for diagnostisering av blant annet kreft, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

PET MR er en ny teknologi som har stort potensiale for klinisk forskning. PET MR kan gi ny kunnskap om sykdomsmekanismer, bedre diagnose, målrettet og skreddersydd behandling og persontilpasset medisin. Trondheim har lenge vært ledende innen bildediagnostikk, med en sterk kobling mellom teknologimiljøene ved NTNU og leger ved St. Olavs Hospital.

– Vi er veldig glade for å kunne gi pasientene PET-undersøkelser her i Trondheim. Dette har økt den samlete kvaliteten på pasientbehandlingen, men et fullverdig PET-senter på et universitetssykehus bør også ha en syklotron. Styret ønsker å få på plass dette, og et forprosjekt skal leveres til våren. Vi er godt i gang med arbeidet og vurderer nå hvilke tilleggsinvesteringer som trengs i bygninger og for driften. Mohns gave til kjøp av selve syklotronen er et viktig bidrag til etableringen av egenproduksjon av legemidler til PET-undersøkelsene, sier Stein Kaasa, som er viseadministrerende direktør på St. Olavs Hospital og leder styringsgruppen for syklotron-prosjektet.

 

Mer persontilpasset behandling

I dag må det radioaktive stoffet som brukes til undersøkelser og forskning med PET MR og PET CT flys inn fra Oslo. Med en syklotron kan leger og forskere i Trondheim lage de radioaktive isotopene selv, noe som gir billigere bruk av PET MR og PET CT. Dette betyr også at det blir mulig å gjennomføre forskning med radioaktivt stoff som har kort holdbarhet.

Under en undersøkelse med PET MR og PET CT får pasienten injisert såkalte PET tracere bestående av radioaktive isotoper og molekyler som har en biologisk funksjon. PET tracerne hjelper PET MR- eller PET CT-maskinen å «se» nøyaktig hvor i kroppen viktige biologiske prosesser skjer. Ut fra de bildene man får er det mulig for legen å velge den korrekte behandlingen for den enkelte pasient.

– Dette er bokstavelig talt en strålende gave. For kreftpasientene vil det få stor betydning fordi det vil gi diagnostikken et løft. For kreftsykdommer gir tidlig og god diagnostikk mulighet for bedre, mer målrettet og mest mulig skånsom behandling, noe som igjen bedrer sjansene for å overleve, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

 

Tidligere gaver fra Trond Mohn til Trondheim

I 2012 fikk St. Olavs Hospital en PET MR-maskin i gave fra Trond Mohn. Samtidig tok Sparebank 1 Midt-Norge initiativ til å samle inn midler til å finansiere en PET CT-maskin.

Trond Mohn er siviløkonom. Han har bidratt med store pengesummer til idrett og forskning de siste årene, både i hjembyen Bergen, i Tromsø og i Trondheim.

 

Les også:

Du liker kanskje også