Hvorfor stigmatiseres gærningene?

av NTNUmedicine 1. februar 2014