Ultralyd med fargedoppler

av NTNUmedicine 24. mars 2014