Julaften kom tidlig til #NTNUmedicine i år!

av @NTNUhealth 5. desember 2013

I dag har Norges forskningsråd delt ut midler til fri prosjektstøtte til medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO). Dette er midler som det er stor konkurranse om nasjonalt, og det er derfor kun de aller beste nasjonale prosjektene som får støtte.

Fotor1205130830

– FRIPRO er den tøffeste konkurransen vi deltar i innen forskning nasjonalt og resultatet viser at vi hevder oss svært godt

Det medisinske fakultet, NTNU fikk støtte til hele tre unge forskertalenter, tre forskerprosjekter og to post doc stipend. Nasjonalt ble det totalt delt ut midler til 10 forskertalenter, 17 forskerprosjekt og seks personlige postdoktorstipender. Totalt var det sendt inn 548 søknader til behandling.

– Den gode uttellingen for Det medisinske fakultet i FRIMEDBIO er svært gledelig og oppmuntrende. Vi arbeider systematisk for å utvikle kvaliteten i forskningen og støtte de beste miljøene, sier Kari Melby, prorektor for forskning ved NTNU. – Dette viser at våre forskere hevder seg meget godt på en av de skarpeste konkurransearenaen. Her er det høy vitenskapelig kvalitet som belønnes, konkurransen er knallhard og suksessraten lav. Hyggelig også at flere av fakultetets institutter gjør det bra.

– FRIPRO er den tøffeste konkurransen vi deltar i innen forskning nasjonalt og resultatet viser at vi hevder oss svært godt, også i forhold til de andre universitetene. Dette bør også være en inspirasjon til oss for å øke innsatsen innen EU-finansiering, sier dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet.

Det er fordelt nær 246 millioner kroner til nye prosjekter innenfor FRIMEDBIO, som starter i 2014. De fleste av prosjektene har en prosjektperiode på tre til fire år.

Les mer på nettsidene til Forskningsrådet, og se oversikt over innvilgede søknader.

Du liker kanskje også