Helseinnovatørskolen – et nytt tilbud til stipendiater, postdoktorer og leger

av @NTNUhelse 20. november 2018

Av: Tonje.S. Steigedal, faglig ansvarlig ved NTNU for Helseinnovatørskolen

Universitetene har en av samfunnets viktigste ressurser når det gjelder utvikling av ny kunnskap: våre unge forskere. At vi investerer i dere og gir tilbud om økt kompetanse innen innovasjon vil bidra til å løse mange av våre samfunnsutfordringer.

Helseinnovatørskolen

Deltakere fra tidligere kurs, Helseinnovatørskolen. Foto: Monica Bring Estensen/UiO.

Dere som forsker ved de medisinske fakultetene og universitetssykehusene produserer mye god forskning av høy kvalitet. Men når det gjelder å arbeide med innovasjon og entrepenørskap tror jeg at mange av dere har et stort urealisert potensial. Jeg tror at dere vil ha stor nytte av å lære hvordan dere kan få omsatt mer av forskningen til nye produkter og tjenester.

Vil du vite mer om innovasjon innen helse, les gjerne den aktuelle bloggen om dette av prodekan for innovasjon, Brita Solveig Pukstad.

Jeg er NTNUs faglige ansvarlige for Helseinnovatørskolen, som er et tilbud til forskere og leger for kompetanseheving og for å øke bevisstheten rundt innovasjon. Målet med Helseinnovatørskolen er å gi kunnskap om hvordan nye idéer kan løftes fram og utvikles blant dere helseforskere samt styrke innovativ tenkning og kultur til det beste for pasienter, for verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Programmet er et samarbeid mellom de medisinske fakultetene ved NTNU, UiO og Karolinska Insitutet og tilbys leger, PhD-, postdoktor- og forskerkandidater. Helseinnovatørskolen består av to kurs innen innovasjon og entreprenørskap. I disse kursene lærer kandidatene hvordan de kan omsette forskningskunnskapen sin til nye produkter og tjenester innen helsesektoren.

Hva innebærer kursene?

 • Kursene gir studentene kunnskap om innovasjonsprosesser og hvordan en forskningsbasert idé kan være et godt utgangspunkt for kommersialisering.
 •  Kursene er interaktive med utstrakt bruk av eksempler og caser, gruppearbeid og presentasjoner fra studentene.
 • Studentene kan trekke inn egne innovasjonsprosjekter i kursene dersom de har det, men det er også helt ok å delta uten egne prosjekter.
 • Kursene er en spennende møteplass med kandidater fra ulike universiteter og legger til rette for nettverksbygging og karriereutvikling.

Hvorfor er vi opptatt av å lære dere om innovasjon?

I dag er det bare én av fire av dere som gjennomfører en doktorgrad som fortsetter i akademia etter endt disputas. Det betyr at vi som jobber ved universitetene må bidra til å synliggjøre og utvikle flere karriemuligheter slik at kunnskapen og kompetansen deres kommer best mulig til nytte. Vi tror at det er viktig å tilrettelegge for at flere av dere kan lære om entreprenørskap og hvordan dere kan bidra til næringsutvikling innen helseområdet. Kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap er etterspurt, men i dag er det dessverre få tilbud om opplæring.

Fornøyde studenter

Det har vært avholdt kurs siden 2017 og vi går nå inn i Helseinnovatørskolens tredje år. Studentene som har gjennomført kursene så langt er godt fornøyde og nesten 90% av studentene i 2018 mente kurset var svært relevant for egen karriere, og hele 95% av studentene svarte at de var meget fornøyde med undervisningsmetodikken. Her er to av deltakernes respons etter gjennomført kurs:

 

Jeg tror det viktigste var de aktivitetene som utfordret oss til å tenke annerledes. Selv om du starter med kunnskap om noe, ble vi tvunget til å tenke på nye måter. Vi har nå sett hvor mye vi kan oppnå ved å jobbe på denne måten. Det var ganske overraskende for oss som er vant til å fokusere på teorier»
(Catherine Taylor Nordgård, NTNU).

Vi har lært mye om teamarbeid, utvikling av produkter og idéer og hvordan man kan beskytte idéer. Men den viktigste lærdommen var nok hvordan man kan jobbe utenfor akademia og vitenskapelig tenkemåte» (Joao Pedro Mauricio Rosa, Karolinska Institutet).

Den 31. desember er det søknadsfrist for å komme med i neste runde av Helseinnovatørskolen. Det var rift om plassene i fjor, og vi håper at mange av dere ved NTNU og Fakultet for Medisin og Helsevitenskap melder interesse i år også.

Praktisk informasjon til dere som vil delta

• Søknadsfrist for kurs 1: Helseinnovasjon og entreprenørskap: 31. desember 2018
• Målgruppen: leger, PhD-, postdoktor- og forskerkandidater
• Kurset gir 7,5 studiepoeng og arrangeres over 3 samlinger:
◦ Modul 1, Oslo: 6.-8. februar 2019
◦ Modul 2, Trondheim: 27.-29. mars 2019
◦ Modul 3, Stockholm: 24.-26. april 2019
◦ Ingen kursavgift eller utgifter knyttet til overnatting under samlingene. Reiseutgifter forøvrig dekkes av den enkelte/egne prosjektmidler.
• Maks 50 deltakere

Etter fullført kurs vil du som deltar blant annet være i stand til å:

 • Se potensialet i hvordan din egen forskning kan omsettes til nye produkter og tjenester
 • Anvende din vitenskapelige bakgrunn til å løse utfordringer knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester innen helsevesenet.
 • Utvikle en forretningsplan knyttet til ny teknologi samt formidle denne til potensielle investorer.
 • Ha forståelse for hvordan kommersialiseringsenheter (TTOer) fungerer og hvordan de kan bidra til kommersialisering av forskningsresultater.
 • Ha kjennskap til både offentlige og private finansiseringsmuligheter for kommersialiseringsprosjekter.
 • Argumentere for ulike strategier for å beskytte IP (intellectual Property).
 • Kombinere det å være forsker og helseinnovatør.

Du liker kanskje også