Spør en forsker: diabetes og psykisk sykdom

av @NTNUhealth 15. juni 2015

Hva er det nyeste i forskning innen kombinasjonen diabetes og psykisk lidelse? Et av mine familiemedlemmer er ikke ferdig utredet innen psykiatrien, men den psykiatriske tilstanden hans har vedvart i 9 mnd. Det er så mye prøving med medikamenter for de psykiske plagene, med bivirkninger og lite effekt. Det virker som det er stillstand innen forskning på området diabetes koblet til psykisk sykdom. Hva annet enn medikamenter hjelper? Jeg tenker da også på denne betennelsestilstanden som er beskrevet

Svar fra Valdemar Grill,
professor i diabetes ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

diabetesFlere studier viser på en assosiasjon  mellom  psykiske plager og  diabetes, spesielt type 2 diabetes. Men en assosiasjon  viser ikke uten videre at det er en årsakssammenheng. En sammenheng er ikke per i dag bevist. Det er en hel del forskning på gang for å nærmere karakterisere forholdet mellom psykiske plager og forskjellige former av diabetes.

 

 

Og svar fra Solveig Klæbo Reitan,
overlege og spesialist i psykiatri ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis 2 ved Institutt for nevromedisin, NTNU

Dette er et felt det forskes på. Ut fra kliniske erfaringer så vel som en del studier ser det ut til at diabetes og depresjon kan henge sammen men funnene er foreløpig svært usikre. Man vet ikke om depresjon gir diabetes, om diabetes gir depresjon eller om det er an annen faktor som er felles for begge (jfr forskningsartikkelen “The role of depression and anxiety in onset of diabetes in a large population-based study“).

Videre er det slik at flere psykofarmaka (medisiner man gir for psykisk lidelser) har metabolske bivirkninger inkludert bl.a. forhøyet risiko for diabetes type 2. Dette må vi være veldig bevisst når vi gir pasienter disse medisinene.

Endelig er det slik at diabetes type 2 ofte kan være forbundet med metabolske forhold (som fedme) som påvirker immunsystemet og diabetes type 1 er en immunsykdom (immunsystemet angriper cellene som produserer insulin og ødelegger disse). Disse immunforholdene kan som kjent påvirke psyken. Samtidig kan depresjon og annet psykisk stress påvirke immunsystemet. Det er derfor meget sannsynlig at disse tingene kan henge sammen. Men vi vet ennå ikke i hvor stor grad dette har betydning klinisk og for enkeltindivider.

 

Du liker kanskje også