Spedbarn, fysioterapi og musikk – et tverrfaglig samarbeid for å oppdage CP

av @NTNUhealth 14. oktober 2014

Blogger: Lars Adde,
Barnefysioterapeut og forsker, NTNU og St. Olavs hospitaldummy

Et unikt samarbeid mellom  en barnefysioterapeut og en musikkforsker gir håp om å hjelpe syke nyfødte.

Spedbarn i bevegelse

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det.

Ved NTNU, St. Olavs Hospital og Universitetet i Oslo har fysioterapeuter, leger, musikforskere og matematikere utviklet et svært fruktbart tverrfaglig samarbeidsprosjekt der syke nyfødtes spontane bevegelser filmes, analyseres og brukes for tidlig identifisering av Cerebral Parese (CP).

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det. Eller mer presist, hvordan deres hjerne har det.

Kvaliteter som variasjon og flyt i spedbarns ”bevegelsesdans” ved 3 måneders alder etter termin sier noe om hva som har skjedd – eller ikke skjedd – av skader i hjernen.

Fysioterapeuter og leger kan lære seg å observere kvaliteter i bevegelsesmønstre hos for tidlig fødte og syke spedbarn som et varsel om mulig oppstått hjerneskade og utvikling av CP. Cerebral parese er en fysisk funksjonshemming som vanligvis ikke kan diagnostiseres før ved 1-2 års alder. Et viktig tidsvindu mellom oppstått hjerneskade (omkring fødsel) og diagnosetidspunktet blir dermed ikke fullt utnyttet til trening mens hjernens plastisitet er størst.

Ved hjelp av enkle videokameraer og nyutviklet programvare kan spedbarns bevegelseskvaliteter analyseres og kvantifiseres.

For å måle de bevegelseskvalitetene som fysioterapeuter og leger kan observere, har vi ved NTNU/St.Olavs Hospital i flere år forsket på hvordan vi kan analysere spedbarns bevegelser ved hjelp av videoanalyse. Musikkforsker Alexander Refsum Jensenius ved Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo forsker på musikk og bevegelse, og han har utviklet et dataprogram som kan analysere og kvantifisere musikeres og danseres bevegelseskvaliteter.

Denne programvaren har nå blitt modifisert og tilpasset spedbarns bevegelser, og historien har utviklet seg til et svært fruktbart samarbeidsprosjekt der syke nyfødtes spontane bevegelser videofilmes, analyseres og brukes for tidlig identifisering av CP.

Bildet viser bevegelseshistorikken til et av spedbarna som har vært med i undersøkelsen.

Det medisinsk-teknologiske prosjektet har nå flere studier pågående i USA, Tyrkia, Kina, India og Norge der spedbarns «dansende» spontane bevegelser, databasert bevegelsesanalyse og tidlig prediksjon av CP er fokus. Prosjektet er finansiert av St. Olavs hospital og NTNU. Nasjonale samarbeidspartnere er nyfødtavdelingene ved OUS, UNN, Levanger sykehus og St. Olavs hospital.

Dette unike forskningssamarbeidet kan du se og høre mer om på NRK1 Schrødingers Katt torsdag 16 oktober.

Kontakt: Fysioterapeut og forsker Lars Adde, Institutt for Laboratoriemedisin, barne – og kvinnesykdommer, NTNU.

Du liker kanskje også