Fredagsforelesning 7. mars: Enodvaskulær navigasjon – fortid og fremtid

av @NTNUhealth 5. mars 2014
  • MRI (Photo: Geir Mogen)

    MRI (Photo: Geir Mogen)

    Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.

  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.
  • Foredragsholder: Frode Manstad-Hulaas
  • Mer om forelesningen.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

 

 

Du liker kanskje også