Nytt studietilbud i smerte og palliasjon ved NTNU

av @NTNUhealth 15. februar 2014

Kari Hanne GjeiloBlogger: Kari Hanne Gjeilo

 

 

 

 

Smerte er det symptomet som hyppigst fører mennesker i kontakt med helsevesenet. I Norge har palliasjon i stor grad vært rettet mot kreftpasienter, men fagfeltet er like relevant for pasienter med andre diagnoser. Som det første universitetet i Norge starter NTNU et studietilbud på masternivå som kombinerer smerte og palliasjon.

I Norge i dag er det behov for spesialiserte kunnskaper innenfor smerte og smertebehandling. Utdanningen svarer på samfunnets økende behov for kompetent og helhetlig håndtering av pasienter med smerter og andre subjektive symptomer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Med en mastergrad i smerte og palliasjon kan man optimistisk gå ut i arbeidsmarkedet, med spesialkompetanse det er bruk for bredt utover det ganske land.

Smerte. Illustrasjonsfoto: iStockDet vil bli lagt vekt på at studentene får en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger. Studiet tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og organisatoriske forhold innen palliasjon. Det vil gi en god forståelse av gruppen palliative pasienter, både med kreft og annen alvorlig sykdom, og pasienter med ulike smertetilstander og de komplekse sykdomsforløpene disse representerer. Studentene vil tilegne seg kompetanse som kan anvendes i klinisk praksis.

Studieretningen vil ha et nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC). Dette gir studentene mulighet til å delta i spennende prosjekter som utgår fra ledende forskningssentra. Det tette samarbeidet med St. Olavs Hospital sikrer at studentene veiledes og undervises av dyktige forskere og klinikere.

Studietilbudet organiseres som en studieretning innenfor 2-årig master i klinisk helsevitenskap, og er åpent for søkere med 3-årig helsefaglig utdanning. Masteremnene vil også tilbys som selvstendige kurs og videreutdanninger.

Søknadsfrist er 15. april med oppstart høsten 2014.

Du liker kanskje også