Ny pris til May-Britt Moser

av @NTNUhealth 18. september 2013

Vinner av Madame Beyer-prisen 2013 er May-Britt Moser, professor og leder for Senter for nevrale nettverk ved NTNU.

Prisen ble delt ut under fellesseminaret på NiTs store næringslivsarrangement Manifestasjon 2013 onsdag 18. september på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Det var ca 700 tilstede ved arrangementet.

– Jeg er overveldet over at Næringslivet i Trondheim vet om meg og i tillegg har funnet meg verdig til en slik pris. Jeg føler meg jo ikke som en normal bedriftsleder – så dette er stort! Det som er spesielt med lederstillingen min er at jeg må fylle en dobbeltrolle – jeg må være både leder og samtidig prøve å holde på den internasjonale posisjonen jeg har fått innen forskning. Jeg kan ikke ta lett på noen av de rollene, og ikke vil jeg det heller, sier May-Britt Moser.

Direktør i Sparebank 1 SMN Marvin Wiseth delte ut prisen til May-Britt Moser

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sparebank 1 SMN Marvin Wiseth delte ut prisen til May-Britt Moser

Madame Beyer-prisen er SpareBank 1 SMNs pris til årets kvinnelige leder i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).

Madame Beyer-prisen

Prisen er oppkalt etter en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim, Alette Beyer. Da mannen døde valgte hun selv å lede virksomhetene videre i motsetning til de fleste andre. Madame Beyer (1726-1810) var en meget gavmild og gjestfri dame, og var nærmest en institusjon i byen.

Hvorfor vi har valgt å knytte prisen opp mot en kvinnelig leder bør være opplagt. Dessverre har vi ennå ikke nådd så langt at vi kan si oss fornøyd med andelen kvinnelige ledere. Vi håper derfor at denne prisen kan inspirere kvinnelige ledere, og gi velfortjent honnør og oppmerksomhet.

Kriteriene for prisen:

  • Prisen skal deles ut årlig til en kvinnelig leder som har sitt virke i Trondheimsregionen
  • Hun skal inneha en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar
  • Hun skal ha oppnådd resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i regionen

Prisvinneren får kr 50.000,- (som fortrinnsvis benyttes til personlig kompetansepåfyll og lederutvikling), samt et kunstverk.

Juryen består av fem personer, tre fra NiT (Berit Rian, adm. direktør NiT – Otto Frøseth, styremedlem NiT og leder for venture i Investinor – Janne Rødsand Helling, medlem Fagråd GROnett og daglig leder Klapp Media) og to fra SMN (Tina Steinsvik Sund, konserndirektør – Knut Vestbø, banksjef bedriftsmarked). Juryen ledes av adm. direktør i NiT.

Prisen overleveres av Marvin Wiseth, konserndirektør i SpareBank 1 SMN og styremedlem i NiT. May-Britt Moser tar selv imot prisen under Manifestasjon 2013.

Juryens begrunnelse

Juryen har vurdert mange meget kvalifiserte kandidater til årets Madame Beyer-pris. May-Britt Moser, professor og leder for Senter for nevrale nettverk ved NTNU, ble valgt på bakgrunn av følgende:

May-Britt Moser er en meget dyktig forsker og leder som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt gjennom sine banebrytende resultater innen hjerneforskning. Oppdagelsen av grid-cellene var første steg, og siden har senteret gitt oss stadig dypere kunnskap om hjernens stedsans og hukommelse.

Sammen med sin mann Edvard har May-Britt Moser over år bygd opp et forskningssenter i verdensklasse, der hun nå er senterleder.

May-Britt Moser har vunnet flere vitenskapelige priser, i tillegg til at hun har utgitt en rekke publikasjoner i de mest prestisjetunge tidsskrifter som Nature og Science.

I tillegg til sin faglige dyktighet oppleves årets prisvinner som en meget inkluderende leder blant sine medarbeidere. Hun er alltid opptatt av å fremme fellesskapet og senteret i stedet for å fremheve egen rolle. Hun jobber målrettet for at senteret skal være i verdensklasse på alle måter, ikke bare forskningsmessig.

Finn Haugan fra SpareBank1SMN trakk frem May-Britt og Edvard Moser som viktige for utviklingen av regionen

Finn Haugan fra SpareBank1SMN trakk frem May-Britt og Edvard Moser som viktige for utviklingen av regionen

May-Britt Moser er en engasjert leder, og evner å engasjere andre. Andelen internasjonalt ansatte i senteret er rundt 70 %, noe som stiller enda større krav til May-Britt Moser som leder fordi det da er svært ulike forventninger til hva god ledelse skal være. I denne sammenheng er hennes kombinasjon av høy faglig kompetanse, god formidlingsevne og omtanke for de rundt seg, noe som gjør at hun takler dette på en utmerket måte.

Moser er visjonær og jobber hardt for å nå sine mål. Hennes slagord er «Excellent science, happy people and happy animals», og dette gjenspeiles i hennes lederstil. Hun har tro på at ansatte som får ansvar og meningsfulle oppgaver, og i tillegg verdsettes og behandles med respekt, fører til at ansatte har det bra på jobb og at organisasjonen da leverer bedre forskning.

I tillegg har hun har meget høye etiske standarder. Dette gjelder ikke bare hvordan hun behandler sine kolleger og ansatte, men også dyrene som brukes i forskningen. Forholdene ved laboratoriet er verdensledende når det gjelder forsøksdyretikk.

May-Britt Moser har gjennom sin forskning bidratt til å sette Trondheimsregionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt, noe som også gir positive ringvirkninger for næringslivet i regionen. Hun er et flott forbilde for andre kvinnelige ledere og for kvinner med lederaspirasjoner, og en meget verdig vinner av Madame Beyer-prisen 2013.

Manifest 2013

Fra Manifest 2013

 

Du liker kanskje også