Det anatomiske teater 2014

av @NTNUhealth 25. april 2014

Blogger: Anja Johansen Anja Johansen

 

 

 

Vi har alltid vært nysgjerrige på hvordan kroppen ser ut på innsiden. Tidligere måtte man åpne opp kroppen for å undersøke den. På 1500-tallet utførte man disseksjoner i såkalte ”anatomiske teater” med et skuelystent publikum tilstede. I dag kan man se inn i kroppen uten å åpne den – til og med uten å være i samme rom. Samtidens visualiseringsteknologier og avansert kirurgi åpner for nye måter å se inn i kroppen på og danner grunnlag for nye behandlingsmetoder. Den teknologiske utviklingen bringer med seg nye muligheter, men skaper også nye etiske dilemma.

I samarbeid med Kosmorama filmfestival inviterer vi publikum til å utforske bilder og forestillinger om kroppen i film og medisin, og å diskutere medisinsk etikk. Arrangementet består av en serie filmer og presentasjoner, med påfølgende diskusjon hvor vi ønsker å skape dialog mellom filmskapere, medisinere, teknologer og medievitere. I tillegg til en egenprodusert film om kulturelle aspekter ved vitenskapelige bilder, byr vi på både science fiction, mellommenneskelige drama og filosofisk kunstfilm. Her finner du fullstendig program for Det anatomiske teater under Kosmorama.

 

Tid: Fredag 2.mai kl 12.00
Sted: Kosmorama filmfestival, Nova kinosenter, sal 3

Åpning ved Stig Slørdahl, dekan ved Det medisinske fakultet, Aud Sissel Hoel, Institutt for kunst- og medievitenskap og Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, alle fra NTNU.

 

Fremitidens operasjonsrom

Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital og NTNU (foto: Geir Mogen)

Etiske dilemma

Under arrangementet viser vi blant annet filmen Å kjenne sannheten (Malmros 2002). Filmen handler om regissørens far, en av pionerene i dansk hjernekirurgi, og de etiske dilemmaene han ble stilt ovenfor. Filmvisningen etterfølges av en samtale mellom regissør Malmros og filmkonsulent Kalle Løchen. Vi har også invitert nevrokirurg Geirmund Unsgård fra St.Olav’s Hospital for å knytte diskusjonen til samtidige teknologiske innovasjoner og medisinsk etikk.

 

Mystikk og estetikk

Hva er det egentlig vi ser når vi ser på fargerike mikroskopiske bilder av celler? Hvordan produseres de? Og hvilken rolle spiller estetikk for forskere? Dokumentarfilmen Det skjønne, det sanne og det gode (Saab 2012) ble produsert som en del av forskningsprosjektet Inside out. New images and imaginations of the body, og tematiserer kulturelle aspekter ved medisinske bilder. Vi viser også kunstfilmen Outlandish: Strange foreign bodies (Warnell 2009) som presenterer filosofiske betraktninger om kroppers grenser og kontaktflater.

 

Science fiction og scientific facts

Et samfunns framtidsvisjoner om nye teknologier og behandlingsmetoder kommer ofte til uttrykk i science fiction før det blir en vitenskapelig og teknologisk realitet. I science fiction-filmen Fantastic voyage (Fleischer 1966) er vi vitne til en operasjon av blodpropp ved hjelp av laserpistol, om enn ikke på samme måte som i dag. I samtidens kirurgi trenger nemlig ikke kirurgene å krympes for å kunne reise inn i kroppens indre, men navigerer ved hjelp av avansert bildeteknologi og digitale kart. Science fiction eller scientific fact? Vi har invitert Jan Gunnar Skogås ved Fremtidens operasjonsrom til å presentere innovative teknikker innen klinisk forskning og kirurgi, og det blir mulighet til å stille spørsmål fra salen etterpå.

Velkommen til det anatomiske teater 2014!

 

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Cinemateket i Trondheim og Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival. Initiert av deltagere i forskningsprosjektene Inside out. New images and imaginations of the body ved Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og Picturing the brain. Perspectives on neuroimaging ved Aud Sissel Hoel, Institutt for kunst- og medievitenskap. Arrangementet er muliggjort med støtte fra ELSA Norway/Norges forskningsråd.

Du liker kanskje også