Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2014

av RKBU Midt-Norge 3. oktober 2014

IMG_7476Rundt 250 ungdommer fra førstetrinn på de videregående skolene Malvik, Åfjord og Strinda var fredag 3. oktober samlet i Trondheim Spektrum i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Det var RKBU Midt-Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern), samt BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk) ved St. Olav og Sør-Trøndelag fylkeskommune som hadde invitert elevene til Øya for en halv skoledag med foredrag og dialog rundt årets tema for verdensdagen; Hverdagsstress og psykisk helse.

Tilstedeværende voksne er like viktig for ungdom som for de minste barna, bare på en annen måte.

Som det sto i invitasjonen: Verdensdagen 2014 ønsker å skape en bevisstgjøring rundt det at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv. Verdensdagen vil utfordre den enkelte til å se hverandre og senke skuldrene. Å vise aksept og forståelse for at mennesker er mer enn bare lykkelige øyeblikk og jag etter suksess.

Verdensdagen er forøvrig egentlig den 10. oktober, men sammenfaller med høstferien til elevene. Underveis var det åpent for spørsmål fra salen, og selv om det ikke var en altfor snakkesalig gjeng som hadde tatt turen, så kom det gode innspill både titt og ofte.

Jorunn Lervik (Foto: Frode Jørum/RKBU Midt-Norge)

Jorunn Lervik (Foto: Frode Jørum/RKBU Midt-Norge)

Tidligere helsesøster, og nå seniorrådgiver hos Helsedirektoratet, Jorunn Lervik, snakket først om “tilgjengelige voksne” og hva det egentlig betyr. Hun kunne blant annet fortelle at tilstedeværende voksne er like viktig for ungdom som for de minste barna, bare på en annen måte. Hun oppfordret også til å snakke om at voksne er viktige for ungdom og at alle må bidra til å belyse dette.

Etter en pause gikk Camilla (24) på scenen foran et stadig mer lydhørt ungt publikum. Camilla er engasjert i Venn 1, som er Mental Helses undervisningsprogram om ungdomstid, ungdomsmiljø, mobbing og psykisk helse og fortalte om sitt eget liv og hennes erfaring med å slite psykisk. I presset mellom vanskelige familieforhold, erting på skolen og sine egne knallharde krav til å prestere, utviklet hun både depresjon og spiseforstyrrelser.

(Foto: Frode Jørum/RKBU Midt-Norge)

(Foto: Frode Jørum/RKBU Midt-Norge)

Det viktigste den milde sørlendingen kunne fortelle tenåringene i Trondheim Spektrum, var viktigheten av å være åpen rundt sin egen situasjon og ikke være redd for å vise og fortelle at man sliter. Det er lov å si i fra at man selv har det vondt, og ikke minst er det lov å spørre om det går bra til noen du mistenker har det vanskelig. Det går ikke an å gjøre feil, var hennes budskap. Heller ikke her trenger man å prestere. Karakterer, utseende, kroppsvekt eller hva andre måtte synes om deg har ingen betydning, så lenge man fokuserer på å selv ha det bra.

Camillas historie gikk merkbart inn hos ungdommene i salen og hun fikk en varm applaus da hun var ferdig. Avslutningsvis oppsummerte en overlege og psykologspesialist fra BUP dagen og var også tilgjengelig for samtale etterpå.

Det var i år tredje gang RKBU, BUP og STFK sto for dette arrangementet og arrangørene dro med seg mye erfaring inn mot å gjøre det enda bedre til neste år. Å belyse slike tema for unge mennesker som strever i en stadig mer prestasjonskrevende hverdag så man rett og slett viktigheten av på fredag.

En glad gjeng arrangører: (Foto: RKBU Midt-Norge)

En glad gjeng arrangører: (Foto: RKBU Midt-Norge)

IMG_7476 IMG_7440 IMG_7428 Dialog med salen IMG_7420 IMG_7417 IMG_7409

Se flere bilder her

 

Du liker kanskje også