Fred Kavli har gått bort

av NTNUmedicine 22. november 2013