Snora er klippet! Museet er åpnet!

av @NTNUhealth 30. januar 2014

Blogger: Ivar Skjåk NordrumIvar Skjåk Nordrum

 

 

 

Trondheim har nå fått sitt et eget medisinske museum. Museet åpnet 30. januar med snorklipping og et seminar om medisinsk historie. Museet ligger sentralt i Kunnskapssenteret; det nyeste senteret ved det integrerte universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Museet eies og drives i fellesskap av sykehuset og Det medisinske fakultet ved NTNU.

Museumsåpning

…bidra til ettertanke, refleksjon og perspektiv.

Medisinsk museum har det ambisiøse målet å være en kunnskapskilde for leg og lærd. Håpet er at museet kan bidra til ettertanke, refleksjon og perspektiv. Det er viktig at vi er noe mer enn vår samtid. Et museum kan bidra til historisk forankring og identitet.

Jeg håper at skoleklasser, pasienter, arrangementsdeltagere, ansatte, byens borgere og andre kan ha glede av å komme på besøk. Museet er ubetjent og åpent hele dagen. Omvisinger kan bestilles på museets nettsted.

 

ultralydutstilling i museet

En del av ultralydutstillingen i museet

 

Trondheim på verdenstoppen i ultralyd

Den første semipermanente temautstillingen har fått navnet «Fra kalde isfjell til varme hjerter»; en tittel som spiller på den historiske utviklingen av ultralyd. Da Titanic støtte på et isfjell og sank i 1912, kom ideen om å utvikle en teknologi som kunne oppdage isfjell under vann. Sonar og radar ble utviklet, og etter hvert begynte man å prøve ut den samme teknologien for å se inn i kroppen. I 1976 ble Doppler-ultralyd utviklet av Bjørn Angelsen ved det som i dag er NTNU, og i et nært samarbeid med lege og hjertespesialist Liv Hatle ble denne ultralydteknologien kjent på verdensbasis.

Øverst til venstre: Prodekan Hilde Grimstad fra Det medisinske fakultet. Øverst til høyre: Sykehusdirektør Nils Kvernmo. Nederst til venstre: studentrepresentant Erlend Frøland, professor Sturla Eik-Nes, professor Bjørn Angelsen. Nederst til høyre: Hilde Grimstad og professor Steinar Westin.

Øverst til venstre: Prodekan Hilde Grimstad holdt åpningstale på vegne av Det medisinske fakultet. Hun fortalte blant annet om at det er knapt hundre år siden den første kvinnelige legen ble uteksaminert som førte til stor faglig uenighet.  Øverst til høyre: Sykehusdirektør Nils Kvernmo som understrekte at det er viktig å kjenne historien for å forstå nåtid og planlegge fremtiden. Nederst til venstre: studentrepresentant Erlend Frøland, professor Sturla Eik-Nes, professor Bjørn Angelsen. Nederst til høyre: Hilde Grimstad og professor Steinar Westin.

Ultralyd er derfor perfekt som tema for den første utstillingen vår. Her har vi teknologisk utvikling ved universitetet i nært samarbeid med klinikerne ved sykehuset. Dette er en del av suksessoppskriften for det sterke ultralydmiljøet som utviklet seg i Trondheim. Nå i dag er også samarbeidstanken tydelig til stede mellom Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital gjennom prosjektet det integrert universitetssykehuset.

Medisinsk museum er mer enn temautstillingen

I arealet utenfor temautstillingen er det et torg med et sitteamfi hvor folk kan samles til diskusjon, en forelesning eller bare møtes. Amfiet har integrerte montre med gamle gjenstander som har vært brukt til pleie, diagnostikk og behandling på sykehuset, samt noen anatomiske spesialpreparater.

Den ene veggen er dekorert med en tidslinje med glimt fra den medisinske historie både i Trondheim og i verden.

Ivar Skjåk Nordrum og historievegg

Historieveggen i bakgrunnen.

Vi har også et magasin i kjelleren på Forsyningssenteret som vil bli åpnet denne våren. Magasinet vil inneholde spesialsamlinger sortert etter avdeling. Gjenstandene er samlet og katalogisert opp gjennom årene, og er nå oppbevart på loftet på Brøset. Magasinet vil bli tilgjengelig etter avtale.

Professor Emeritus Jon Lamvik har vært en viktig person i utviklingen av museet. Han benyttet anledningen under åpningen til å takke de som har samlet og registrert gjenstander opp gjennom historien.

Professor Emeritus Jon Lamvik har vært en viktig person i utviklingen av museet. Han benyttet anledningen under åpningen til å takke de som har samlet og registrert gjenstander opp gjennom historien.

I museet har vi også benyttet QR-koder som ved skanning med smarttelefon eller lesebrett fører den besøkende til utdypende informasjon på museets nettsted. Nettstedet Medisinsk museum vil med tiden også inneholde våre digitaliserte samlinger.

Olav Hamran og Ellen Lange fra Nasjonalt Medisinsk Museum og Lamvik.

Olav Hamran og Ellen Lange fra Nasjonalt Medisinsk Museum og Lamvik.

Du liker kanskje også