Vil du delta i studie om trening og kosthold for barn og ungdom?

av @NTNUhealth 10. mars 2015

Blogger: Mansoureh Hosseini,
idrettsfysiolog

jente og gutt syklerForskere på det medisinske fakultet ved NTNU og St. Olavs Hospital ønsker å undersøke hvordan ulike treningsmetoder og/eller kostholdsendringer påvirker hjertefunksjonen til overvektige barn og ungdom i alderen 7-16 år.

I tillegg ønsker vi å undersøke hvordan de ulike treningsmetodene påvirker kjente risikofaktorer for hjerte og karsykdom som blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

Til dette prosjektet søker vi overvektige barn og ungdom i alderen 7-16 år. Prosjektet har startet og deltakere inkluderes fortløpende. Treningsperioden vil vare 12 uker, med 12 måneders oppfølging.

tabell som viser overvekt for barn og ungdomKroppsmasseindeks (KMI) er vekt i kg/høyde i m2. I tabellen kan du se hva som vurderes som overvekt hos barn og ungdom.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning, Midt-Norge. For mer informasjonom studien ta gjerne kontakt med

  • Mansoureh Hosseini (idrettsfysiolog): epost: mansoureh.hosseini@ntnu.no Tlf: 455 47 747
  • Siri Marte Hollekim-Strand (stipendiat) Tlf: 997 84 506

Du liker kanskje også