Våre helsearbeidere skal gjøre en forskjell

av @NTNUhelse 16. august 2017

Blogger: Björn Gustafsson, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

BGTenk tilbake på forrige gang du eller noen nær deg var i kontakt med helsetjenesten. Var du litt bekymret, litt usikker, litt spent og kanskje også litt redd? Fikk du den hjelpen du hadde forventet? Møtte du en helsearbeider som var kunnskapsrik og trygg, som så deg som den du var, viste deg omsorg og behandlet deg med respekt?

Det er ikke usannsynlig at den du møtte var utdannet fra NTNU, og jeg håper uansett du kunne svare «ja» på spørsmålene over. Når vi i disse dager ønsker mer enn 800 nye studenter velkommen til Fakultet for medisin og helsevitenskap, er det med én tydelig ambisjon: Å utdanne helsearbeidere som gjør en forskjell – for helsetjenesten og for pasientene.

Dette er en flott ambisjon, men hva betyr dette mer konkret? Jo, det betyr at våre studenter skal få en helsefaglig utdanning som ligger i front. En utdanning fra NTNU skal være en garanti for at du som pasient eller pårørende møter helsearbeidere som har oppdatert kunnskap innen sitt felt og som har god trening i å kommunisere denne kunnskapen. Du skal møte helsearbeidere som behersker sitt fag og er stolte av sin profesjon. Samtidig har utdannelsen lært dem at de færreste av oss utfører mirakler alene, gode helsetjenester krever både samarbeidsvilje og samarbeidsevne på tvers av profesjoner.

Hva gjør vi ved NTNU for at det skal bli slik?

I 2016 ble de tidligere Høgskolene i Sør Trøndelag, Gjøvik og Ålesund en del av NTNU. Fusjoner er arbeidskrevende, men etter hvert som støvet legger seg ser vi nå resultater av fusjonen. Ett eksempel: I det fusjonerte NTNU tilbyr vi nå utdanning til sykepleier på tre steder. Disse ser nå til hverandre, tenker sammen, plukker det beste fra hverandre og lager en utdanning vi ser vil bli bedre enn summen av de tre «gamle». Tilsvarende prosesser er i gang på alle studieprogrammene, på bachelor og masternivå.

Ved NTNU løfter vi utdanning fram bl.a. gjennom egne karriereløp for de av våre ansatte som særlig vil satse på å utvikle god undervisning. Vi jobber målrettet med å utvikle og ta i bruk nye læringsformer og læringsarenaer. Vi vet at hvis profesjonene skal jobbe sammen må de også møte hverandre under utdanningen. Vi er lokalisert i tre byer, men er opptatt av å utdanne helsepersonell til hele landet. Ved NTNU Gjøvik gir vi et desentralisert tilbud i sykepleie, i Trondheim utvikler vi det samme for medisin. På den måten er ambisjonen å bidra til at helsetjeneste kan rekruttere fagfolk som kan gi deg som pasient eller pårørende et tilbud der du bor.

IMG_2794_foto-espen-dalmo

Foto: Espen Dalmo (Gjøvik)

Også i år var det hard konkurranse om å komme inn på mange av våre studier. Det er jeg glad for, det betyr at våre studenter både er godt kvalifiserte og høyt motiverte. Jeg skal ikke legge skjul på at det også gir en visst prestasjonspress. Gode studenter fortjener et godt tilbud, det hviler et tungt ansvar på oss å sikre at de får det. Vår endelige eksamen er imidlertid ditt møte med våre ferdigutdannede helsearbeidere. Du skal være trygg på at de som kommer med sitt vitnemål fra NTNU både besitter den fagkunnskap og de egenskapene som er nødvendig for å levere i det noen av oss fremdeles mener er en av de beste helsetjenestene i verden.

Du liker kanskje også