Sterke medisiner utbredt blant eldre hjemmeboere

av @NTNUhelse 21. mai 2019

Av: Medisinstudentene Marie Turmo Lornstad og Marte Aarøen, og Anne-S. Helvik, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Alarmerende mange hjemmeboende eldre bruker sterke medikamenter over lengre tid. Mange eldre bruker sterke medikamenter som antidepressiva, antipsykotiske midler og beroligende medisiner.  En nylig publisert studie tar for seg bruk av slike medikamenter blant eldre med hjemmesykepleie.

Mange av studiedeltakerne som bruker disse medisinene gjør det over flere år, til tross for at dette er medisiner som ikke har dokumentert effekt ved bruk over lengre tid hos eldre.

Les mer om studien i forskningsmagasinet Gemini.

Du liker kanskje også