Spør en forsker: Hvor lang tid bruker huden på å fornye seg?

av @NTNUhealth 24. juli 2015

Spørsmål:

Jeg lurer på hvor lang tid det tar fra en keratinocytt (hudcelle red.anm.) dannes fra stamcellen i stratum basale (hudens basallag) til den samme keratinocytten avstøtes fra corneum stratum (hudens ytre lag som består av døde celler).

Oppslagsverk på internett gir ulike svar. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi tar prosessen 2-4 uker. Mens Store norske leksikon opplyser at overhuden fornyes fullstendig på 3-4 uker, hevder Wikipedia (engelsk versjon) at syklusen fra stamcelle til deskvamasjon (avskalling) tar 40-56 dager. Hvilket “svar” er riktig?

I tillegg lurer jeg på om det finnes faktorer som påvirker hvor lang tid forhorningsprosessen tar. Alder? Hudområde?

Brita_PukstadSvar fra Brita Pukstad
Førsteamanuensis ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU
Overlege ved St. Olavs Hospital

Hudceller

Hudceller. (Bilde fra Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skin_cells.JPG )

Takk for interessant problemstilling.

Ikke rart du blir forvirret. Du har helt rett i at det er varierende svar i ulike kilder, og det er en stadig diskusjon omkring nøyaktig tid for turnover fra keratinocytten forlater basallaget til den avstøtes fra stratum corneum.

Både alder, sted på huden, grad av behåring, UV-påvirkning, sykdommer og medisinering ser ut til å påvirke syklus fra stamcelle til deskvamasjon, og her er det mye vi ikke vet ennå. De fleste lærebøker i dermatologi angir derfor et grovt estimat med tanke på epidermal turnover (hvor raskt huden fornyer seg selv red.anm.), og i en mye brukt lærebok i dermatologi angis omtrent 2 uker for keratinocyttens vandring fra stratum basale til stratum corneum, og omtrent 2 uker i stratum corneum til cellen avstøtes, altså totalt 4 uker.  Noe universell «fasit» kan jeg dessverre ikke gi deg.

Referanser:

Hoath, S.B. and D.G. Leahy, The organization of human epidermis: functional epidermal units and phi proportionality. J Invest Dermatol, 2003. 121(6): p. 1440-6.

Braun-Falco’s Dermatology. 3rd ed, ed. W. Burgdorf, et al. 2009: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Du liker kanskje også