Hvorfor gir noen E. coli-bakterier mer alvorlig sykdom enn andre bakterier?

av NTNUmedicine 16. desember 2014