Spør en forsker: kan lungebetennelse hos spedbarn gi ettervirkninger?

av @NTNUhealth 11. august 2014

Spørsmål

Leger studerer røntgenbilde. Foto: Geir Mogen/NTNU

Det er forsket mye på seinvirkningen av lungebetennelse hos spedbarn. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen.

Jeg er født på 1960-tallet, og da jeg var 1 mnd gammel fikk jeg dobbeltsidig lungebetennelse. Jeg var ikke på sykehus, og såvidt jeg vet var lege innom hjemme, men ingen medisiner ble gitt. Jeg vet ikke hva som evt. kunne vært tilgjengelig på den tiden. På meg virker det som det var enten å dø, eller ha flaks og overleve. Jeg har få minner fra barndommen, men har slitt med ulike psykiske og fysiske plager (som jeg kan huske) fra 13-årsalderen. Nå venter jeg på prøvesvar med mistanke om MS.

Kan noe av mine plager skyldes lungebetennelsen? Jeg leste på en amerikansk nettside at infeksjoner kan forhindre nok oksygenopptak i blodet og på den måten forårsake hjerneskade i ulike grader. Stemmer dette? Finnes det noe forskning på spedbarns-lungebetennelse og eventuelle ettervirkninger?

Henrik DøllnerSvar fra Henrik Døllner

Døllner er førsteamanuensis ved Insitutt for laboratoriemedisin og kvinne- barnsykdommer ved NTNU

 

Spørsmålet om evt seinvirkninger etter infeksjoner i spedbarnsalderen har blitt belyst av mange forskere de senere år. I fokus har vært bakterielle infeksjoner under svangerskapet og i nyfødtperioden.

Bakterieinfeksjon under svangerskapet som gir betennelse i morkake og fosterhinner, og som kan føre til medfødt lungebetennelse og andre infeksjoner hos fosteret og det nyfødte barn, er vist å øke risikoen for prematur fødsel. Både forhold ved disse infeksjoner i seg selv, og forhold relatert til prematuriteten kan påvirke barnets sentralnervesystem. Størst risiko har de premature, som for eksempel har økt risiko for å utvikle cerebral parese.

Lungebetennelse hos barn etter nyfødtperioden har imidlertid ingen relasjon til svangerskap og fødsel. Slike lungebetennelser utløses i noen tilfeller av bakterier men i de fleste tilfeller av forskjellige luftveisvirus. Bakteriell lungebetennelse hos spedbarn og småbarn er alvorlig og krever innleggelse til antibiotikabehandling, noe som har vært praksis i vår del av verden i mange år. De mye hyppigere virusutløste lungebetennelser fører i en del tilfeller til innleggelse på sykehus, men de fleste kan behandles hjemme.

Nevrologiske komplikasjoner etter alvorlige lungebetennelser kan oppstå hos spedbarn og småbarn, men det er hos de mest syke, de med alvorlig bakteriell lungebetennelse og sepsis. Komplikasjoner kan oppstå pga langvarig surstoffmangel, og i uttalte tilfeller kan hjernen sannsynligvis også påvirkes negativt av kroppens egen betennelsesreaksjon.

Infeksjon med RS-virus, som er en hyppig årsak til viral lungebetennelse hos småbarn, kan i de alvorligste tilfeller føre til surstoffmangel og muligens i sjeldne tilfeller hjernebetennelse, men dette er ikke sikkert verifisert. Influensa og meslinger kan i alvorlige tilfeller føre til lungebetennelse og hjernebetennelse hos småbarn. Og hjernebetennelse utløst av meslingevirus vet vi kan føre til nevrologiske komplikasjoner. Dette er bakgrunnen for at man vaksinerer mot meslinger i hele verden.

Oppsummerende kan man si at nevrologiske komplikasjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller etter de alvorligste lungebetennelser som fører til innleggelse på sykehus. Men det er meg bekjent ikke holdepunkt for at MS, MS-liknende sykdommer og forskjellige psykiatriske tilstander kan oppstå pga vanlig lungebetennelse i spedbarnsalderen.

Du liker kanskje også