Tag Archives: student

Eli Rygg fortalte studenter om hva overgrep har gjort med henne

Bente Prytz MjølstadBlogger: Bente Prytz Mjølstad,
spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

 

Gjennom et nyskapende undervisningsprosjekt med støtte fra Fakultet for medisin og helse ved NTNU, har vi invitert forfatter og foredragsholder Eli Rygg til å forelese på «Voldsklinikken», et undervisningsopplegg for siste års legestudenter under «Allmennmedisin-uka» i regi av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).

Eli Rygg, som også er kjent fra Barne-TV på 80-tallet, er et av disse barna som ble utsatt for gjentatte overgrep i svært ung alder og som etter mange år med terapi kan gi viktig, faglig innsikt for legestudenter ved NTNU.

Eli Rygg, BentePMjølstad_Johann Sigurdsson_web

Eli Rygg har god innsikt i hvordan egen overgrepserfaring har «satt spor i kroppen. Her sammen med Johann Sigurdsson og Bente Prytz Mjølstad under forelesningen for studentene på NTNU.

Bakgrunnen for prosjektet er at vi som undervisere har erfart at det er utfordrende å finne egnede pasienter til klinikk-undervisning om volds- og overgrepserfaringer. Tema er tabubelagt, og smertefullt å gå inn i – både for pasienter og for helsepersonell. Vi har i dag mye kunnskap om hvilke helsefølger som kan oppstå som følge av voldserfaring. Dette er et kunnskapsområde som har vokst raskt de siste 15-20 årene, og som forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ved ISM  har interessert seg for. Professor i allmennmedisin, Anna Luise Kirkengen ved AFE, har forsket på helsefølger av slik vond og vanskelig erfaring – noe som bl.a. har resultert i en bok om tema.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Avslutningsseremoni for kull 09 – medisinstudiet

Fredag 12. juni inviterte Det medisinske fakultet til avslutningsseremoni for avgangskullet i medisin.

Storsalen i Studentersamfundet var pyntet og fylt av spente gjester. Kandidatene gikk inn i prosesjon til musikk fremført av musikere fra Trondheim kammermusikkfestival.

Glimt fra starten av seremonien

Glimt fra starten av seremonien

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Tverrprofesjonell trening for studenter i Medisinsk SimulatorSenter

Stine GundrosenBlogger: Stine Gundrosen
Leder av Medisinsk SimulatorSenter

 

Den 3. februar i år arrangerte Medisinsk SimulatorSenter en praktisk tverrprofesjonell samhandlingstrening (TverrSim) for studenter innen medisin, sykepleie og radiografi for første gang. Simulatorsenteret drives i et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St.Olavs Hospital, og sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerte vi TverrSim.

Flytting av pasient

Forflytting til seng. Foto: Medisinsk SimulatorsSenter

Treningen var en pilot der en ønsket å møte både en faglig og politisk anmodning om at helsestudenter i ulike profesjonsutdanninger bør ha tilbud om å lære sammen. Fire medisinstudenter, fire sykepleierstudenter og en radiografstudent deltok.

Medisinsk simulering er en undervisningsmetode der en ved hjelp av en avansert datastyrt dukke og realistiske omgivelser gjenskaper pasientscenarioer fra klinisk virkelighet. Et team av studenter behandler «pasienten» og diskuterer deretter løsningene som ble valgt sammen med kliniske spesialister med pedagogisk kompetanse (debriefing). Videoopptak fra simulatortreningen gir studentene en mulighet til å se seg selv jobbe og med det være et grunnlag for å reflektere over kompetanse og roller.

 

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Med mail som machete – En medisinstudents guide til forskerlinjeprosjekt

jan petterkasperBloggere: Jan Petter Neverdahl og Kasper Schei
Forskerlinje- og medisinstudenter

 

 

 

Forskerlinja er et tilbud til medisinstudenter etter andre eller tredje studieår for de studentene som ønsker å forske allerede i løpet av studiet. Det forlenger studieløpet med ett år, og det tas opp tolv studenter hvert år. Dette blogginnlegget er skrevet av forskerlinjestudenter som et kompass til dem som vurderer å søke forskerlinja. Søknadsfristen er 1. april. Signifikant er linjeforeningen til forskerlinjestudentene.

Foto: Geir Mogen/NTNU

(Foto: Geir Mogen/NTNU)

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

MedHum-revyen 2014, 12. til 15. november

Martin Syversen MyklandBlogger: Martin Syvertsen Mykland,
student og PR-sjef for MedHum-revyen

 

Denne høsten samles for åttende gang medisinstudentene i Trondheim til et stort sosialt og kreativt samarbeid som går på tvers av alle seks kull på studiet. Alt fra ferske førsteklassinger som ankom campus Øya nå i august til snart ferdigutdannede sjetteklassinger er blant de omkring 200 medisinstudentene som er involvert i dette prosjektet. Allerede i midten av februar 2013 startet arbeidet som viser sitt produkt 12. til 15. november i år.

Øving til MedHum-revyen 2014

Regissør Andreas Aass Engstrøm viser sammen med skuespillerne Rikke Bendixen, Tormod Rogne og Aleksander Kirkerud Roness fram en sketsj på en av hytteturene med produksjonsapparatet.

Medisinstudentene i Trondheim har den store glede av å kunne presentere MedHum-revyen 2014: PLACEBOEFFEKTEN!

Studiehverdagen på medisinstudiet i Trondheim består for de fleste av mye mer enn kun faglige aktiviteter. Gjennom studentorganisasjoner og frivillighet involveres nye studenter fra første stund i en lang tradisjon for engasjement og kreativitet. Dette toppes når medisinstudentene annethvert år arrangerer revy. En revy med mål om å være noe langt mer enn bare en vanlig studentrevy. En revy vi er stolte over å kunne vise fram til Trondheims befolkning så vel som studenter.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Invitasjon til Folkehelseuka Trondheim 2014

Inger Heimdal StensengBlogger: Inger Heimdal Stenseng,
leder Norsk Medisinstudentforening Trondheim

 

Folkehelseuka er et samarbeidsprosjekt mellom psykologstudenter og Norsk medisinstudentforening. Neste uke, fra 29.september – 5. oktober, arrangerer vi foredrag om selvmord, søvns sammenheng med psykisk helse og hypokondri. I tillegg blir det fest på kjelleren til psykologistudentene og tur til Geitefjellet med psykologistudentenes Turapi og Medisinernes turgruppe. Alle arrangementene er selvfølgelig gratis og alle er velkomne til å ta del i Folkehelseuka!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, Studieliv

Morgendagens globale helsesatsing

Blogger: Ida Johanne Ulseth,
NTNU Bridge

Hvor geografisk og på hvilket tematisk område skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Politisk rådgiver ved Unicef, Kim N. Gabrielli, stiller spørsmålet til 30 deltagere på fagseminaret Morgendagens globale helsesatsing på Dragvoll i går.

Unicef-logoUnicef etterspør ny kunnskap om global helse, og vil nå samarbeide med fagmiljø og studenter ved NTNU. Helse, velferd og teknologi (HEVET) er ett av fire tematiske satsingsområder i NTNUs forskningsstrategi. Global helse står sentralt i denne satsingen, innledet Marit Reitan, dekan på SVT-fakultetet.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine, Studieliv

Bamsesykehus – Forskningstorget 19. og 20. september

Forskningsdagene

Har bamsen din falt og brukket beinet? Ta den med Bamsesykehuset på Forskningstorget. Her møter du legestudenter som kan bandasjere bamsen din, sy skader eller gjøre en rutineundersøkelse. Her kan også bamsen din få vaksine.

Studentene på standen er med i Medisinstudentenes humanitærorganisasjon (MedHum). I år samler medisinstudenter over hele landet inn penger til Leger uten grensers arbeid for barn og mødre i Bo-distriktet i Sierra Leone.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine, Studieliv

Nye masterprogram – og utvekslingsstudenter fra 35 land

IMG_0851_webDen siste uken har Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU tatt i mot 160 nye studenter til de toårige masterprogrammene i bevegelsesvitenskap, farmasi, klinisk helsevitenskap, molekylærmedisin, nevrovitenskap og treningsfysiologi/idrettsvitenskap. I tillegg har vi omtrent 30 utvekslingsstudenter som skal ta bachelor- og masteremner denne høsten. Til sammen representerer de nye studentene hele 35 ulike land i alle verdensdeler unntatt Oseania.

 

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Sykler for mor-barn-helse i Sierra Leone

Blogger: Tobias Martens Pedersen, medisinerstudent ved NTNU

 

20. juli syklet 16 medisinstudenter ut fra Tromsø med ett mål: Skape blest om MedHum.

Vi sykler fra Tromsø, via Trondheim, og Bergen og avslutter i Oslo, en ferd på 2600 km og 26 dager. Vi er altså innom alle universitetene i Norge som har medisinstudium.

syklere på torget i trondheim

Fra venstre: Christopher Storm Larsen, Tobias Martens Pedersen (meg) og Even Holth Rustad foran statuen av Olav Trygvason på torget i Trondheim.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv