Hverdagsrehabilitering for sikre en god og aktiv alderdom

Blogger: Kristin Taraldsen Kristin Taraldsen
Fysioterapeut og postdoktor,
Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved INM

 

Framtidas utfordring med flere eldre i befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre at flere eldre holder seg friske og aktive. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på tidlig innsats for at flere eldre skal få anledning til å være selvstendige og aktive i egne liv så lenge de ønsker det.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Hvorfor trener du? Del din grunn og bli med i CERGs julekalender!

ProfilbildewebBlogger: Andrea Hegdahl Tiltnes
Kommunikasjonsansvarlig ved K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening

 

Det finnes millioner av grunner for å trene. Alle har sine egne, og de kan variere fra gang til gang. Hva er din grunn?

Inspirert av en kampanjen #30for30 #reasontoexercise som Exercise & Sport Science Australia (ESSA) har hatt gående gjennom hele November, ønsker vi hos K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) å høre hvorfor dere trener i årets adventskalender.

Del grunnen din sammen med et bilde under emneknaggen #CERGxmas på Instagram for å bli med.

Følg oss på Instagram CERG_ntnu, Twitter CERG_ntnu og Facebook!

Hver dag fra 1.-24. desember trekker vi ut en vinner som får treningshåndduk og gymbag. På julaften trekker vi ut en hovedvinner som får en drømmedag på CERG som blant annet inneholder:

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Studentenes forskningspris 2014

Blogger: Tove OpdalTove Opdal
Seniorkonsulent studieseksjonen DMF

 

 

Tirsdag 25. november delte vi ut prisen for beste hovedoppgaver for kull-09.

I forkant av prisutdelingen hadde komiteen bestående av Pål Klepstad, Ole Jan Iversen, Torbjørn Eggebø, Elisabeth Darj og Berit Schei vurdert 85 hovedoppgaver  innen kategoriene klinisk, samfunnsmedisin, basal og globalt.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, NTNUmedicine, Studieliv

Hvordan er livskvaliteten for de som er operert for prostatakreft?

Blogger: Karol Axcrona,
professor ved IKM og overlege ved Urologisk seksjon, St. Olavs Hospital

 

I et nytt forskningsprosjekt skal jeg sammen med forskere fra USA undersøke livskvaliteten hos pasienter som er operert for prostatakreft. Kreftforeningen og midler fra fjorårets Movember-innsamling, støtter oss med 3,26 millioner kroner for å gjennomføre forskningen.

Prostatakreft er den andre hyppigste kreftsykdommen som menn dør av, nest etter lungekreft. Prostatakreft er også den hyppigst diagnostiserte kreftsykdommen i samfunnet. Omtrent 5.000 menn får påvist sykdommen og ca 1.050 menn dør av denne sykdommen hvert år i Norge. 37.000 lever med diagnosen.

Mann på ski

Studien skal undersøke livskvaliteten hos menn operert med radikal prostatektomi og sammenligne resultatene av operasjonen mellom St. Olavs Hospital, Johns Hopkins og MD Anderson Cancer Center. (Foto: iStockPhoto)

En av behandlingene for sykdommen er såkalt hormonbehandling, i praksis dreier det seg om kastrasjonsbehandling, hvor produksjonen av testosteron blir slått av. Ifølge reseptregisteret.no får ca 9.000 hormonbehandling med sprøyte og ca 6.000 får hormonbehandling med tabletter. I tillegg anslås det at omtrent 1.000 menn har fått fjernet testiklene kirurgisk grunnet prostatakreft.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Kreft, Nyre, urinveier og kjønnsorganer

Nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Ultralydundersøkelse av nyfødt. Foto: Geir Mogen

Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon skal utvikle ultralydteknologi. På bildet Siri Ann Nyrnes og Lasse Løvstakken (Foto: Geir Mogen).

NTNU har fått fem nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og ett av dem ligger ved Det medisinske fakultet.

CIUS (Center for Innovative Ultrasound Solutions for health care, maritime, and oil & gas) har tilhørighet ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. De vil vi fokusere på teknologisk utvikling innen ultralyd avbildning for medisinske formål, men også for havbruksnæring, olje og gassindustrien.

- Vi er lykkelige for tildelingen av SFI. Det er et håndslag til den tverrfaglige forskningen ved Det medisinske fakultet, inkludert forskning i samarbeid med industrien, sier leder Asta Kristine Håberg.

- Tildelingen har stor betydning for mulighetene vi har til forsatt å være ledende innen ultralydforskning og medisinsk bildedannelse internasjonalt. Vårt nære samarbeide med industrien vil gjøre at forskningen raskt vil være tilgjengelig for pasienter og tas i bruke i industri/næringsliv. Vi vil bygge videre på erfaringene fra MI Lab som var forrige SFI ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, og vi gleder oss til å ta fatt, sier Håberg.

Forskningsrådets SFI-ordning skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom næringsliv og fremstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet mottok 57 søknader om nye SFI-er. Det har aldri tidligere kommet inn så mange søknader. Totalt 17 sentre får status som SFI, og tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene.

De fire andre nye SFI-ene ved NTNU er

  • Metal Production
  • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
  • Subsea production and processing (SUBPRO)
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, NTNUmedicine

Kommunalt barnevernansatte: Våre dagers helter

Odd Sverre Westbye, senterleder RKBU Midt-Norge

Foto: Geir Mogen

Blogger: Odd Sverre Westbye
Senterleder ved RKBU Midt-Norge

Svært mange barn og unge vokser opp i familier der minst en av foreldrene har en psykisk lidelse og/eller vokser opp i en familie der minst en av foreldrene har et omfattende rusproblem.  Vi vet at om lag 30 000 barn og unge hvert år fødes inn i en familie der minst en av foreldrene har betydelige egne problemer og der risikoen for at barna får en skjev utvikling med senere store problemer øker vesentlig.

Klarer mor og far å ta vare på det enkelte barnet?  Ser de barnet, klarer de å regulere spedbarnet som ikke kan respondere på annen måte enn å gråte? Skjønner de nødvendigheten av å respondere og leke med barnet fra dag 1, er de sensitive for spedbarnets uttrykk for ubehag, frykt, sult, tørst, tretthet, og klarer de å hjelpe det enkelte barnet tilbake til en god og regulert tilstand der verden er trygg og varm? Les mer

2 kommentarer

Publisert i Barn og unge, Meninger, NTNUmedicine

Nasjonal folkehelsekonferanse 2014: felles kamp for økt hverdagsaktivitet

Vi trimmer stadig mer! Og vi pakker i oss færre kalorier enn før. Likevel blir vi feitere – og stadig flere får diabetes. Hva er det egentlig som skjer med folkehelsa vår? Svaret ligger i hverdagsaktiviteten, som synker dramatisk.

– Vi trenger en drastisk snuoperasjon, og denne konferansen er en viktig brikke i riktig retning! Det sier professor Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningssenter, som er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT) og Steinar Krokstad /HUNT) - her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger...

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT, t.h.) og Steinar Krokstad (HUNT)- her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger…

Praksis og forskning

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) arrangerer HUNT en nasjonal folkehelsekonferanse i Levanger 26.-27.november. To hele dager hvor idrett og fysisk aktivitet settes på dagsorden.

LES MER: Program og praktisk informasjon Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Halvparten av sykehusinnlagte hjertesviktpasienter kan være i ernæringsmessig risiko

mann med hjertesviktUnderernæring øker risikoen for å dø som følge av kronisk hjertesvikt. En screeningsundersøkelse av pasienters ernæringstilstand ved St. Olavs Hospital i Trondheim viste at 75 av 131 hjertesviktpasienter oppfylte kriteriene for å være i ernæringsmessig risiko, selv om ingen av dem tidligere hadde fått diagnosen.

Antallet nordmenn med kronisk hjertesvikt øker, og det finnes ingen fullgod behandling mot tilstanden. Underernæring kan ha betydning for hvordan det går med pasientene som har hjertesvikt, og studier fra andre land viser at en stor andel av sykehusinnlagte hjertesviktpasienter er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Det blir anbefalt å bruke screeningverktøyet NRS-2002 når pasienter legges inn på sykehus, og en nylig publisert NTNU-studie har sett på om dette verktøyet gir gode mål på ernæringsstatusen for pasienter med hjertesvikt.

Les mer om studien på UNIKARDs hjerteblogg

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Hjerte-kar

Hjerneekspert fra Kavli-instituttet på tv

Charlotte Alme

Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Stipendiat Charlotte Alme jobber til daglig sammen med nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser på Kavli-instituttet ved Det medisinske fakultet, NTNU. Denne høsten kan du se henne i tv-ruta som dommer i tv-programmet Hjernekamp.

Første sending var forrige uke, og frem til jul ser du henne torsdager 19.45 på NRK1 . Det er også mulig å se programmet på nett-tv.

 

Legg igjen en kommentar

Publisert i Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Spør en forsker: hvordan angriper lepra kroppen?

Spørsmål

Vi er to jenter som har et biologiprosjekt om lepra. Vi finner ikke mye om hvordan bakterien angriper og vandrer i kroppen. Kan du hjelpe oss med dette?

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine, Spør en forsker