Finn kondisjonen din og se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

Bjarne NesBlogger: Bjarne Nes,
Postdoktor ved CERG

K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening sin populære kondiskalkulator er oppdatert, og nå kan du også se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom når du kommer til resultatsida. Heldigvis gir trening umiddelbare positive effekter, så om du får en høy risiko er det lett å redusere denne med trening.

Mange studier har tidligere vist at kondisjonsnivået vårt, målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max), er den enkeltfaktoren som best predikerer hjerte-/karsykdom og tidlig død. I forhold til lett tilgjengelige og målbare faktorer som blodtrykk, vekt, hvilepuls etc. har ikke testing av kondisjon hatt noen sentral plass i klinisk praksis. Noe av årsaken til dette kan være at prosedyrene for å måle VO2max direkte er ressurs- og kostnadskrevende. I en tidligere studie viste vi derimot at VO2max kan estimeres relativt nøyaktig ved bruk av enkle kliniske og selvrapporterte variabler slik som alder, kjønn, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning og hvilepuls. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Hjerte-kar, NTNUmedicine

Ebola i Trondheim? Ja, selvfølgelig!

Håkon BolkanKronikkforfatter: Håkon Bolkan,
stipendiat ved IKM og lege St. Olavs Hospital

Denne kronikken ble først publisert i Adresseavisen 16. oktober.

 

Den siste uken har det kommet nærmere. En spansk og en amerikansk sykepleier var de første til å bli smittet av ebola utenfor det afrikanske kontinent og den første ebolasyke nordmannen kom hjem.

NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden, og global helse er et av satsingsområdene ved universitetet. Global helse vektlegger betydningen av forbedret helse for hele verdens befolkning, redusert helseulikhet og løsninger på helseproblemer på tvers av landegrenser, så vel som på tvers av sektorer. Det inkluderer robuste helsesystemer og helsesikkerhet for alle. Den pågående ebolaepidemien i Vest-Afrika viser hvorfor NTNUs satsing på global helse er riktig og viktig. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Spedbarn, fysioterapi og musikk – et tverrfaglig samarbeid for å oppdage CP

Blogger: Lars Adde,
Barnefysioterapeut og forsker, NTNU og St. Olavs hospitaldummy

Et unikt samarbeid mellom  en barnefysioterapeut og en musikkforsker gir håp om å hjelpe syke nyfødte.

Spedbarn i bevegelse

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det.

Ved NTNU, St. Olavs Hospital og Universitetet i Oslo har fysioterapeuter, leger, musikforskere og matematikere utviklet et svært fruktbart tverrfaglig samarbeidsprosjekt der syke nyfødtes spontane bevegelser filmes, analyseres og brukes for tidlig identifisering av Cerebral Parese (CP).

Spedbarnets ”dansende” spontane bevegelser er en fortelling til oss om hvordan de har det. Eller mer presist, hvordan deres hjerne har det.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Barn og unge, NTNUmedicine

Fedme og metabolsk syndrom, hjerteinfarkt og hjertesvikt

Illustrasjonsbildeav hjerte (iStockPhoto)De henger sammen, men er ikke like. Fedme forbindes med høyere blodtrykk, svekket blodsukkerkontroll og dårligere kolesterolprofil – kjennetegn på metabolsk syndrom. Men det finnes personer med fedme som ikke har metabolsk syndrom og omvendt – de med metabolsk syndrom som ikke har fedme.

Det var kjent fra før at fedme henger sammen med økt risiko for både akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. En ny studie har nå sett på om det er  de metabolske forverringene ved fedme – ikke fedmen i seg selv – som fører til den økte risikoen for hjerteinfarkt og hjertesvikt. For å undersøke dette nærmere gjennomførte nylig forskere ved Institutt for samfunnsmedisin en studie basert på data fra mer enn 61.000 personer som ikke hadde hatt hjertesykdom tidligere og som deltok på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1997  (HUNT2).

Det viste seg at fedme hadde stor sammenheng med hjertesvikt, men ikke så mye med hjerteinfarkt, så lenge man ikke hadde metabolsk syndrom.

Les mer om denne studien på UNIKARD sin blogg.

Mørkedal B, Vatten LJ, Romundstad PR, Laugsand LE, Janszky IJ. Risk of myocardial infarction and heart failure among metabolically healthy but obese individuals: HUNT (Nord-Trøndelag Health Study), Norway. Am Coll Cardiol. 2014 Mar 25;63(11):1071-8. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.035. Epub 2013 Dec 15.

 

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Englehår, to studenter og et lasermikroskop

Blogger: Anna M. BofinAnnaBofin_portrett
Professor i medisin (patologi) ved NTNU

Brystkreft er en sykdom som oppstår i de melkeproduserende kjertelceller i brystet, de duktale og lobulære cellene. For å kunne overleve trenger kreftceller næring, støtte og omgivelser hvor de trives slik at de kan vokse, mangfoldiggjøre seg og spre seg. De stimulerer vekst av blodkar slik at de kan skaffe seg surstoff og glukose, og de stimulerer andre celler i vevet omkring, stromaceller, til å bygge et stillas som kan støtte den voksende populasjon av kreftceller. Denne tette samtalen mellom kreftceller og deres nære omgivelser, i tillegg til kreftcellenes evne til å remodellere mikromiljøet i henhold til deres egne behov, er en vital del av en svulsts tilblivelse. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Video: Den praksisnære professoren

Professor May Britt DrugliProfessor May Britt Drugli er forskningsleder ved RKBU Midt-Norge og en av landets mest profilerte fagpersoner når det gjelder barn i barnehage og skole. Hennes kompetanse på små barn i barnehage blir mye brukt og hennes seneste kronikk angående ettåringen i barnehagen ble for eksempel massivt delt på sosiale medier i sommer.

I dette lille videointervjuet forteller May Britt litt om sin bakgrunn og om motivasjonen for det hun jobber med og brenner så sterkt for. “Jeg er nok ingen grunnforsker! Jeg liker det å være praksisnær og bidra for de som trenger kunnskap her og nå.” Les mer

Legg igjen en kommentar

av | oktober 12, 2014 · 08:42

En uke i nobelrus

Bloggere: Kristina Jones og Hanne Strypet,
kommunikasjonsmedarbeidere ved Det medisinske fakultet

Det startet som en helt alminnelig uke ved Det medisinske fakultet. Mandag morgen var vi helt uvitende om at ved lunsjtider kom alt til å være snudd på hodet. Da fikk vi den mest fantastiske nyheten et medisinsk fakultet kan få; to av våre forskere; May-Britt og Edvard Moser hadde fått Nobelprisen i medisin!

annonseringen av nobelprisen

May-Britt jubler, det jubles i gangen og skåles i sjampanje med Menno Witter (t.v.) og Stig Slørdahl (foto: Hanne Strypet og Nancy Bazilchuk)

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Stig A. Slørdahls blogg: NOBELJUBEL!!

Stig A. Slørdahl

Stig A. Slørdahl,  dekan ved Det medisinske fakultet

For 25 år siden var jeg stipendiat ved University of California San Francisco. Den niende oktober 1989 feiret vi at universitetet hadde fått to Nobelprisvinnere, J. Michael Bishop og Harold E. Varmus. Ennå husker jeg den unisone gleden ved hele institusjonen. Vi feiret stort og var stolte for at universitetet hadde lyktes. Tenk at jeg fikk være til stede på et universitet som fikk Nobelprisen!

Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg trodd at jeg en dag skulle få besøk på kontoret en halv time før annonseringen av Nobelprisen i medisin – bli fortalt at jeg skulle sette meg ned og så lese mailen May-Britt Moser akkurat hadde fått inn på telefonen.

Les hele innlegget på Stig A. Slørdahls blogg på Forskning.no

Legg igjen en kommentar

Publisert i Dekanus, Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Rapport om forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse

En rapport bestilt av Helsedirektoratet og utarbeidet  i forbindelse med arbeidet knyttet til nye retningslinjer for skolehelsetjenesten, kan nå leses her. Fra RKBU Midt-Norge/NTNU har Anne Mari Undheim bidratt.

Rapporten kommer i forbindelse med Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide en Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten, ble det i oppdragsbrevene til RKBUene/RBUP Øst og Sør, KORUSene og RVTSene presisert at de tre kompetansesentermiljøene skulle bidra med sin kompetanse inn mot retningslinjearbeidet. RKBU Vest fikk ansvar for å koordinere arbeidet inn mot skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Barn og unge

Gratulasjoner til Nobelprisvinnerne fra Institutt for nevromedisin

Lars Jacob StovnerBlogger: Lars Jacob Stovner
Instituttleder ved Institutt for nevromedisin

 

 

 

Photo_Ned-Alley_NTNU_Kavli-Institute

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser. Foto: Ned Alley, Trondheim/ NTNU/ Kavliinstituttet

Jeg er utrolig stolt over at den første norske nobelprisen i medisin gikk til Norge, til Trondheim, til vårt fakultet, og endog til fagfeltet nevrovitenskap! Stemningen på Institutt for nevromedisin, som Kavliinstituttet først var en del av,  var høy da det ble kjent at May Britt og Edvard Moser hadde fått Nobelprisen i medisin. Alle jeg møtte strålte av glede, og vi hadde alle en veldig god dag på jobben!

Misunnelse, som kan være utbredt i forskermiljøer, tror jeg var helt fraværende. Det har vi unngått fordi Edvard og May-Britt har en åpen og inkluderende stil helt uten primadonnanykker. Dessuten har vi alle følt at de er litt våre, og at de har gjort en fantastisk jobb som vil være viktig for oss alle.
Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Meninger, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine