Helseministeren besøkte NTNU

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk vite at tverrfaglige satsingsområder som Helse, velferd og teknoologi (HEVET) skal hjelpe forskerne til å skaffe mer internasjonale forskningsmidler. (Foto: Hanne Strypet/NTNU)

Praten dreide seg om hvordan samarbeidet mellom helsetjeneste og forskning kan bli bedre.

Tenk om hele St. Olavs Hospital kunne bli brukt som et stor forskningslaboratorium for utvikling av helsetjenester. Dette er faktisk en av ideene for et forskningsprosjekt innen det nye satsingsområdet Helse, velferd og teknologi (HEVET) ved NTNU.

- Jeg trodde jeg visste mye om helseforskning ved NTNU da jeg startet i jobben som leder for HEVET, men jeg har faktisk blitt overrasket over hvor mye og tverrfaglig helseforskning vi har her, sa Magnus Steigedal til Helse- og omsorgsminister Bent Høie da han besøkte NTNU tirsdag.

Tanken bak logistikkprosjektet er at fagmiljøene innen blant annet logistikk ved NTNU kan bidra gjennom forskning og kompetanseoverføring til en bedre pasientflyt enn i dag. På den måten kan ressursene utnyttes i enda større grad.

- Innen helselogistikk er det også et enormt behov for kunnskap internasjonalt. Det finnes lite kunnskap om dette feltet i dag, og her kan NTNU og St. Olavs Hospital bidra med forskning og ny kunnskap, sier Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Bolig- og byplanprisen til St. Olavs Hospital

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav mottok prisen på vegne av hele landsdelen. Foto: Frode Nikolaisen / St. Olavs Hospital

Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforeningen annethvert år, og for 2014 går denne prisen til utbyggingen av St. Olavs Hospital. Som hovedbegrunnelse for tildelingen sier juryen at «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte».

Les mer om utdelingen av Bolig- og byplanprisen for 2014 på St. Olavs Hospitals nettsider.

Legg igjen en kommentar

Publisert i Dekanus, Studieliv

Helse, velferd og teknologi

Magnus SteigedalBlogger: Magnus Steigedal,
forsker og leder for HEVET

 

NTNU har i løpet av høsten fått 4 nye tematiske satsingsområder.  Helse, velferd og teknologi er en av disse. Det trengs.

fedme_istock

En befolkning som blir stadig mer overvektig er et av problemene vi må løse (illustrasjonsfoto: iStock)

I dag har mer enn 200 000 nordmenn lungesykdommen KOLS, og enda flere har diabetes. Rusproblemer og psykiske lidelser øker også i omfang. To av tre menn, og en av to kvinner over 40 år, lider av overvekt eller fedme.

Alt er likevel ikke håpløst. Jeg har siden 15. september vært leder for satsingsområdet Helse, verferd og teknologi og har på den tiden fått innblikk i et NTNU hvor vi allerede har mye av kompetansen som skal til for å løse utfordringene. Hver dag finner NTNUere flere små og store puslespillbrikker på veien mot løsningen for hvordan vi skal beholde god helse og opprettholde et bærekraftig helsevesen. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Bedre oppfølging av pasienter med hjertesvikt med lommeultralyd

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. (Foto Geir Mogen/NTNU)

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. (Foto Geir Mogen/NTNU)

Sykepleiere ved hjertesviktpoliklinikken ved Sykehuset i Levanger i Nord-Trøndelag har lært å bruke bærbare ultralydapparater, for å kunne utføre enkle og raske undersøkelser hver gang pasientene er innom poliklinikken.

En studie av Håvard Dalen, forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, viser hvordan dette kan bidra til bedre oppfølging pasientene.

Les mer om studien på UNIKARDs hjerteblogg

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Samhandling på timeplanen

Torfinn Støve MadsenBlogger: Torfinn Støve Madssen
Medisinstudent og fakultetstillitsvald

 

Ein mann får hjerneslag. Han blir raskt brakt til sjukehuset. Ein lege diagnostiserer pasienten, rekvirerer prøver og undersøkingar, og ordinerer behandling. Radiografar sørgjer for CT av hjerna. Sjukepleiarar tek hand om pasienten, og iverkset behandlinga. Bioingeniørar tek blodprøver og analyserer dei på laboratoriet. På grunn av at ein del av hjerna har vore utan oksygen, har pasienten fått ei lett funksjonsnedsetting. På rehabiliteringsinstitusjon blir fysioterapeut involvert. Pasienten flyttar til slutt heim, men treng framleis noko hjelp. Ergoterapeut og vernepleiar kartlegg funksjonsnivå, og legg til rette for at han skal kunne kan bu heime sjølvstendig. Han vil etter kvart tilbake til jobben sin, og sosionom blir involvert for å hjelpe i denne prosessen.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine, Studieliv

HUNT om 2014

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) opplyser hvert år om aktiviteten som undersøkelsen medfører i et deltakerbrev. Forskning, konferanser, nye utviklinger – vi synes det er viktig å informere allmenheten og spesielt deltakere om hva som skjer med alle opplysninger og alt biologisk materiale.

Tegning fra tegnekonkurranse på HUNT ÅpenDag 2014

Tegning: Hilmar Brandsen

Omtrent 60 % av befolkningen i Nord-Trøndelag stilte opp i landets største ”helsedugnad”. Nordtrønderne har deltatt i de tre hovedundersøkelsene i 1984-86 (HUNT 1), 1995-97 (HUNT 2) og 2006-08 (HUNT 3). Fortsatt foregår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3.

HUNT forskningssenter ønsker å være mest mulig åpen om all forskning som foregår med HUNT materiale. Deltakere i HUNT har avgitt et bredt samtykke om at deres opplysninger kan benyttes til forskning. Men dette skjedde sist i 2006-2008 og det er umulig å se i spåkula og vite hvordan medisinfaget og forskning utvikler seg over tid. Det er derfor viktig at deltakere har mulighet til å følge med hva forskere bruker deres data til. Alle prosjekter som får data fra HUNT er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Men deltakere har alltid mulighet å stille spørsmål og eventuelt trekke seg fra framtidige forskningsprosjekt ved å kontakte HUNT forskningssenter. Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine

Avhandling som er “state of the art”

Bernhard Weidle disputas-8-2

Bernhard Weidle. Foto: Frode Jørum

Det var en svært respektert mann som fredag 9. januar forsvarte sin avhandling ”Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: Comorbidity and Quality of Life” i Auditorium MTA ved Medisinsk-teknisk forskningssenter. Bernhard Weidle er kjent for sitt brennende engasjement for barns psykiske helse og i en alder av snart 61 disputerte overlegen, som opprinnelig er fra Tyskland, foran et fullsatt auditorium. Faktisk var prøveforelesningen tidligere på dagen enda fullere, med tilhørere sittende i trappene.

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Barn og unge, NTNUmedicine

Spør en forsker: En sammenheng mellom kronisk infeksjon og brystkreft?

Er det noen ved forskningssenteret CEMIR som forsker spesielt på sammenhengen mellom kronisk infeksjon og brystkreft? Hvordan kan man vite at man har en infeksjon i brystet hvis det ikke er noen ytre synlige tegn og det ikke vises på en CRP?

 

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Forskning, NTNUmedicine, Spør en forsker

Spør en forsker: Blodtyper og foreldreskap

Hvis begge foreldre har blodtype B, kan de da få et barn med blodtype AB?

 

Vibeke Videm. Foto: Geir MogenSvar fra Vibeke Videm,
professor

 

Det kjappe svaret på dette spørsmålet er: «nei» – det grundige svaret er: «det er ikke umulig».

Først litt om ABO blodtypesystemet, som er det viktigste og mest kjente av de mange blodtypesystemene som finnes. På overflaten av de røde blodlegemene finnes en sukkerkjede. Personer av blodtype A har et enzym om omdanner sukkerkjeden litt, og vi kaller den da for A-antigenet. Personer av blodtype B har et enzym som omdanner sukkerkjeden på en litt annen måte, og vi kaller denne versjonen av sukkerkjeden for B-antigenet. Personer av blodtype O, som også kan skrives som tallet 0, har ikke noe enzym og beholder den opprinnelige versjonen av sukkerkjeden.

Arv av blodtyper Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i Blod, NTNUmedicine, Spør en forsker

Vinnere julekalender 22.-24.desember

Les mer

Legg igjen en kommentar

Publisert i NTNUmedicine